സാബിഹ ഗ ç ക്കെൻ കൊക്കലിക്കാർട്ട് ലോഡിംഗ് പോയിന്റ്

സാബിഹയുടെ പൂർണ്ണ പ്രൊഫൈൽ കാണുക
സാബിഹയുടെ പൂർണ്ണ പ്രൊഫൈൽ കാണുക

സാബിഹ ഗ ç ക്കെൻ കൊക്കലിക്കാർട്ട് ലോഡിംഗ് പോയിന്റ്; കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അഫിലിയേറ്റുകളിലൊന്നായ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ പാർക്ക് A.Ş. , പൗരന്മാരുടെ കനത്ത ആവശ്യത്തിന് അനുസൃതമായി യാത്രക്കാർക്ക് സബിഹ ഗോക്‍സെൻ എയർപോർട്ട് ലോഡിംഗ് സംവിധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നവംബർ മുതൽ സേവനം നൽകാൻ ആരംഭിച്ച 7 കൊക്കലിക്കാർട്ട് ലോഡിംഗ് പോയിന്റിന് പൗരന്മാർക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു.

പൗരന്മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പൗരന്മാർ വാർത്തയിലെത്തിയത്. യാത്രക്കാരിൽ നിന്നുള്ള കനത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, കൊക്കീലിക്കാർട്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സംവിധാനം സബിഹ ഗൊകീൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൊക്കെയ്‌ലിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് അനുസൃതമായി, യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കൊക്കലിക്കാർട്ടുകളിലേക്ക് ടിഎൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

7 നവംബറിൽ തുറന്നു

7 നവംബർ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ, കൊക്കലികാർട്ട് ഫില്ലിംഗ് പോയിന്റ് 250, 250G എന്നിവ എയർപോർട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച സൗകര്യം നൽകും. ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പൗരന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൊക്കലിക്കാർട്ടുകളുടെ അഭാവത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഒറ്റ ഉപയോഗ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാം.

എയർപോർട്ട് പാസഞ്ചർമാരിൽ നിന്ന് നന്ദി

യാത്രക്കാർ‌ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്‌ അനുസൃതമായി, അവർ‌ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്, അത്തരമൊരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്‌ അവർ‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു, കൂടാതെ സിസ്റ്റത്തിൻറെ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി കൈമാറിയ സിസ്റ്റം കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ‌ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നില്ല.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ