പാർലമെന്ററി അജണ്ടയിൽ എസ്കീഹിറിനായി YHT നിരോധനം

പാർലമെന്ററി ഗുണ്ടെമിൻഡെ നിരോധിച്ചു
പാർലമെന്ററി ഗുണ്ടെമിൻഡെ നിരോധിച്ചു

എസ്കീഹിറിലെ അസംബ്ലി അജണ്ടയിൽ YHT നിരോധനം; കണ്ടിഷൻസ് എസ്കിസ്ീർ ഡെപ്യൂട്ടി ച്̧അക്ıരൊ̈ജ് ഉത്കു, ആരോപണങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിലെ എസ്കിസ്ീർ ഉപരോധം ൽ അതിവേഗ ട്രെയിൻ (യ്ഹ്ത്) ലൈൻ ചെറിയ സമയം കൗൺസിൽ അജണ്ടയുടെ ദിശയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

അക്കാര-ഇസ്താംബുൾ ലൈൻ അങ്കാറയിൽ നിന്ന് എസ്കിസെഹിറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഇസ്താംബൂളിൽ ശൂന്യമായ സീറ്റുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ ടിക്കറ്റ് അന്വേഷണം നടന്നാൽ ÇakÇrözer കൈമാറ്റം, “കോർട്ട് ഓഫ് അക്ക s ണ്ട്സ്, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച YHT ലൈനുകൾ, 18 ലാഭം, പൊതു സേവനം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. എസ്കീഹിർ നിവാസികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടോ? കാരണം അങ്കാറയിൽ നിന്ന് എസ്കിഹിറിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത യാത്രക്കാർക്ക് ഒരേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇസ്താംബൂളിനായി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാം, പക്ഷേ അവർ 30 TL ൽ കൂടുതൽ നൽകണം ”. സിഎച്ച്പി എസ്കീഹിർ ഡെപ്യൂട്ടി ഉത്‌കു Çakırözer, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ (YHT) ടിക്കറ്റ് നിരോധനം എസ്കീഹെർലൈലറിന് ബാധകമാക്കി നിയമസഭയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കി. Çakırözer പറഞ്ഞു, “അങ്കാറ-ഇസ്താംബുൾ ട്രെയിൻ ലൈനിൽ അങ്കാറയിൽ നിന്ന് എസ്കീഹിറിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ 'ടിക്കറ്റ് ഇല്ല' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അങ്കാറയിൽ നിന്ന് ഇസ്താംബൂളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റുകൾ നേരിടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്കാറയിൽ നിന്ന് എസ്കിസെഹിറിലേക്ക് പോകുക, ടിക്കറ്റില്ല, മറ്റൊരു യാത്രക്കാരന് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാം, ട്രെയിൻ നോക്കാം, ശൂന്യമായ സീറ്റുകളുണ്ട്. അങ്കാറ - ഇസ്താംബുൾ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ലൈനിൽ എസ്കീഹിറിന് ഒരു ഹ്രസ്വ ലൈൻ ഉപരോധമുണ്ടോ? ”

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ