ഹമീദി-ഹികാസ് റെയിൽറോഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ തുറന്നു

ഹമീദി ഹിജാസ് റെയിൽവേ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം തുടങ്ങി
ഹമീദി ഹിജാസ് റെയിൽവേ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം തുടങ്ങി

ഹാമിഡിയെ - ടി‌സി‌ഡി‌ഡിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വാർ‌ഷികത്തെയും മാലത്യയിലേക്ക് അറ്റാറ്റോർക്കിന്റെ വരവിനെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഹെജാസ് റെയിൽ‌വേ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. പേഴ്സണൽ പേപ്പർ റിലീഫ് എക്സിബിഷൻ ചടങ്ങിനൊപ്പം തുറന്നു

ക്സനുമ്ക്സ ഇറാക്ക് റെയിൽവേ - തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ (ത്ച്ദ്ദ്) ഉം ക്സനുമ്ക്സ മലടയ ഹമിദിയെ ക്സനുമ്ക്സ വരെ അത്താതുര്ക്ക് സന്ദർശനം വാർഷികം ഓർമ്മയ്ക്കായി സംഘടനകളുടെ റിപ്പബ്ലിക്. പേഴ്സണൽ പേപ്പർ റിലീഫ് എക്സിബിഷൻ നടന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെയും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെയും എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ ടിസിഡിഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ എമിർ ഒമർ dzdemir 163 ഈ വർഷത്തെ തന്റെ 88 പേപ്പർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഒരു ചടങ്ങോടെ വ്യക്തിഗത പ്രദർശനം തുറന്നു.

ടിസിഡിഡി എക്സ്എൻഎംഎക്സ് റിബൺ മുറിക്കുന്നു. റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ മുസ്തഫ Çalık, റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ Necmi Yiğit, Emir Ömer Özdemir. എക്സിബിഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അതിഥികൾ എക്സിബിഷൻ സന്ദർശിച്ചു. (മലത്യസൊംസൊ̈ജ്)

ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
RayHaber എഡിറ്റർ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ