സഹകരണം നേടിയ ഫലം 'Şile തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രം' തുറന്നു

സഹകരണം ഫലം കണ്ടു 'സൈൽ തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രം തുറന്നു
സഹകരണം നേടിയ ഫലം 'Şile തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രം' തുറന്നു

İBB, Şile മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 7 വില്ലേജുകൾ എന്നിവയുടെ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ച കാർഷിക വികസന സഹകരണസംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച 'Şile തേനീച്ചവളർത്തൽ കേന്ദ്രം' തുറന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ റിബൺ മുറിച്ചാണ് യെനിക്കോയിലെ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയത്. അധികാരമേറ്റ നിമിഷം മുതൽ, നിർമ്മാതാക്കളിലേക്ക്; കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം, തേനീച്ചവളർത്തൽ എന്നിവയിൽ അവർ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഇമാമോഗ്‌ലു പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച തേനീച്ച വളർത്തുന്നയാളുടെ വാക്ക്, തേനീച്ച വളർത്തുന്നയാളുടെ ആവശ്യം, തേനോടുള്ള താൽപ്പര്യം, ആരോഗ്യകരമായ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത, ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ, എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും, "എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഇത് ന്യായമായ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി (IMM), സിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, യെനിക്കോയ്, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı Development Cooperative Development എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ "Şile തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രം" Ekrem İmamoğluഎന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങോടെയാണ് തുറന്നത് ഇസ്താംബൂളിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഉൽപ്പന്നമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചെസ്റ്റ്നട്ട് തേനിന്റെ ഉൽപാദന ഘട്ടം മുതൽ വിപണനം വരെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വരെയുള്ള നിരവധി മേഖലകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഇമാമോഗ്ലു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. "തേനീച്ചയ്ക്ക് ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്," ഇമാമോഗ്ലു പറഞ്ഞു, "യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു തേനീച്ച, ഒരു കൂട്, ഒരു പരിസ്ഥിതി, ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നിവയുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്‌നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മറികടക്കാനാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെന്റർ തുറന്നതോടെ മൂല്യവത്തായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നതെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും, അത് യെനിക്കോയ്, Şile യിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയും ചെയ്തു, İmamoğlu പറഞ്ഞു:

"IMECE നടപടിക്രമം വഴി നേടിയ വിജയം"

“ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. നാഷണൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അനുവദിച്ച ഒരു പ്രദേശം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തിൽ വീണ്ടും പങ്കുചേരുന്നതിലൂടെയും വളരെ മൂല്യവത്തായ ഒരു സഹകരണ വിജയം കൈവരിച്ചു. ഈ അവസരങ്ങളേക്കാൾ നിലവിലെ അന്തരീക്ഷവും ഭാവിയിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കഴിവുകളുമാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത് പിന്തുടരും. ഞങ്ങൾ ഉറച്ച പിന്തുണക്കാരായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ തേനീച്ച വളർത്തലിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ തേനീച്ച വളർത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് തേനീച്ച തീറ്റ പിന്തുണ. ഇതു സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 3 വരെ അവർ അപേക്ഷകൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദുഷ്‌കരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജോലി സുഗമമാക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകും.

നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

അവർ അധികാരമേറ്റതുമുതൽ കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം, തേനീച്ചവളർത്തൽ എന്നിവയിൽ ഉത്പാദകരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമോഗ്ലു പറഞ്ഞു, “ഇപ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം തൈകൾക്കുള്ള പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഈ തൈകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങൾ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് വിലപ്പെട്ട നേട്ടമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപാദന ഹരിതഗൃഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ, സിലിവ്രിയിലെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഹരിതഗൃഹങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതെ, ഇസ്താംബുൾ ഒരു കാർഷിക മേഖലയല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ കാർഷിക മേഖലയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉൽപ്പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായ ഭൂമികളുമുണ്ട്, നിലം തയ്യാറാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇസ്താംബൂളിലെ ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാക്ക് പാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 150 കുട്ടികൾക്കായി പ്രതിമാസം പാൽപ്പാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇസ്താംബൂളിലെ ഉത്പാദകരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പാൽ വാങ്ങാം. ഇത് സാധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ, Halk Ekmek അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഗ്യാരന്റിക്കൊപ്പം വിലയും പണവും നൽകുന്ന തരത്തിൽ ബ്രെഡ് ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഒരു പിന്തുണാ മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ധാന്യ നിർമ്മാതാവ് ഞങ്ങളുടെ കർഷകന് തന്റെ ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

"ഇസ്താംബൂളിൽ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനർജി തുർക്കിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും"

“ഞങ്ങൾ ഇസ്താംബൂളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ സമന്വയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം,” ഇമാമോഗ്ലു പറഞ്ഞു:

“ഇസ്താംബുൾ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഇച്ഛയും ഒരു നല്ല ചുവടും ഒരു നല്ല വികാരവും ഒരു നല്ല വാക്കും നല്ല പെരുമാറ്റവും കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രഭാവം തിരമാലകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണ്. ഇസ്താംബുൾ, അതെ, ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ അതിനെ '16 ദശലക്ഷം ഇസ്താംബുലൈറ്റുകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ഇസ്താംബുൾ നിലവിൽ 20 ദശലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയെ നോക്കുന്നു. അവരിൽ ഏകദേശം 2,5 ദശലക്ഷം അഭയാർത്ഥികളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദേശ അതിഥികളുമാണ്. അതിനാൽ, 20 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ഒരു നഗരം അതിന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശം പോലും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഇന്നത്തെ ദുഷ്‌കരമായ ലോകത്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരിഞ്ച് പോലും വൃഥാ നിശ്ചലമാകാതിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അത് ഉൽപ്പാദനത്തിലായിരിക്കണം. ഓരോ മേഖലയും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ഠമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വിതച്ചത് നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഇസ്താംബൂളിൽ യുക്തിസഹവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു മാതൃക നടപ്പിലാക്കുകയാണ്, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിസിനസിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും ഉയർന്ന താൽപ്പര്യമുള്ളവരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, Şile തേനീച്ചവളർത്തൽ കേന്ദ്രം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച തേനീച്ച വളർത്തുന്നയാളുടെ വാക്ക്, തേനീച്ച വളർത്തുന്നയാളുടെ ആവശ്യം, തേനോടുള്ള താൽപ്പര്യം, ആരോഗ്യകരമായ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മത എന്നിവ അറിയിക്കുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് ന്യായമായ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും. രാജ്യം, എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും, എല്ലാ മാനേജർമാർക്കും."

ബാലിന്റെ ആദ്യ ഉപഭോക്താവ്

Şile അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് അഹ്മത് കാൻ, തുർക്കി തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്ര യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സിയ ഷാഹിൻ, İBB അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഹെഡ് അഹ്‌മെത് അടാലിക്, Şile ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഒമർ കെസർ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി. പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം, യെനിക്കോയിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ റിബൺ മുറിച്ചുകൊണ്ട് സിൽ തേനീച്ചവളർത്തൽ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. തന്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം കേന്ദ്രത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയ İmamoğlu, ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ വിളമ്പുന്ന പേസ്ട്രി രുചിച്ചു. İmamoğlu കേന്ദ്രത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനും വാങ്ങി.

തേൻ നിർമ്മാതാവ് ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

തേനീച്ച ഉൽപന്നങ്ങളായ പൂമ്പൊടി, പ്രോപോളിസ്, തേനീച്ച ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്കരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ തേനീച്ച വളർത്തുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഉൽപ്പന്ന ഘട്ടത്തിലും വിപണനത്തിലും പിന്തുണ നൽകാനും Şile തേനീച്ചവളർത്തൽ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തേനീച്ച വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തരം ഉപകരണ പിന്തുണയും നൽകും. തേനീച്ച തീറ്റ കേന്ദ്രം വഴി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നിർമ്മാതാവിന് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, തേൻ, കൂമ്പോള, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് "ബീ കേക്ക്" നിർമ്മിക്കുന്നത്. "തേനീച്ച കേക്ക്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭോഗം വാങ്ങാൻ തേനീച്ച വളർത്തുന്നവർ അടപസാരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇസ്താംബൂളിലെ ഈ സൗകര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഭോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ജൂൺ 3 വരെ, തേനീച്ച തീറ്റയ്ക്കായി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ ഐഎംഎം പൂർത്തിയാക്കി, അത് സൗജന്യമായി നൽകും.

കേന്ദ്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത്?

ഉത്പാദനത്തിനും പൂരിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയകൾക്കും; പൂർണ്ണ ഓട്ടോമാറ്റിക് തേൻ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീൻ, പ്രൊപോളിസ് ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീൻ, തേനീച്ച കേക്ക് നിർമ്മാണ യന്ത്രം, തേൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് മെഷീൻ, ക്രീം തേൻ നിർമ്മാണ യന്ത്രം, തേൻ സെറ്റ് kazanഞാനും തേനും തപീകരണ കുളം.

പാഴ്സിംഗിനായി; പൂമ്പൊടി, പ്രൊപോളിസ്, തേനീച്ച ബ്രെഡ് സോർട്ടിംഗ് മെഷീൻ.

തണുത്ത ശൃംഖലയ്ക്കായി; ഡീപ് ഫ്രീസർ കാബിനറ്റും മാർക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ഡീപ് ഫ്രീസറും.

പാക്കേജിംഗിനായി; ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംസ്കൃത തേൻ ബോക്സ് പാക്കേജിംഗ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ