ഗെയിമിംഗ് ആസക്തിയിൽ ഉപയോഗത്തിന്റെ പരിമിതി പ്രധാനമാണ്

ഗെയിം ആസക്തിയിലെ ഉപയോഗത്തിന്റെ പരിമിതി പ്രധാനമാണ്
ഗെയിമിംഗ് ആസക്തിയിൽ ഉപയോഗത്തിന്റെ പരിമിതി പ്രധാനമാണ്

Üsküdar യൂണിവേഴ്സിറ്റി NPİSTANBUL ബ്രെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ്. അസി. ഡോ. Alptekin Çetin പെരുമാറ്റ ആസക്തികളെ വിലയിരുത്തി.

കംപ്യൂട്ടറുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഗെയിം അഡിക്ഷനിലെ പ്രധാന ട്രിഗറുകളാണ്, ഇത് പെരുമാറ്റ ആസക്തികളിൽ ഒന്നാണ്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ്. അസി. ഡോ. ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം Alptekin Çetin ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡോ. സെറ്റിൻ പറഞ്ഞു, “ഗെയിം അഡിക്ഷനിൽ, തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി തീവ്രമായ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അവരോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നതും ഒരു ട്രിഗർ ആയിരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തി പകൽ സമയത്ത് കളിക്കാൻ നീക്കിവെക്കുന്ന സമയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും സാധാരണമായ പെരുമാറ്റ ആസക്തികൾ "ചൂതാട്ടം, ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിമിംഗ്, ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തി, ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് ആസക്തി, പോൺ കാണൽ ആസക്തി, ലൈംഗിക ആസക്തി, അമിതമായ സ്പോർട്സ് ആസക്തി" എന്നിവയാണെന്ന് സെറ്റിൻ പറഞ്ഞു.

സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടലും ഒരു ഹോബി ഇല്ലാത്തതും പെരുമാറ്റ ആസക്തികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം

പെരുമാറ്റ ആസക്തികളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ പരാമർശിച്ച്, സെറ്റിൻ പറഞ്ഞു, “വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റ ആസക്തി വികസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിഷാദാവസ്ഥയിൽ, ഈ സ്വഭാവം നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നു, അവനു ചുറ്റും സമാന സ്വഭാവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുക, വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോബികളും ഇല്ല. അവന് സന്തോഷം നൽകാം, വിവിധ പെരുമാറ്റ ആസക്തികളുടെ വികാസത്തിന് കാരണമാകാം. അവന് പറഞ്ഞു.

ആത്മാഭിമാനം കുറയുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തിക്ക് കാരണമായേക്കാം

ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, അസിസ്റ്റ്. അസി. ഡോ. ആൽപ്‌ടെക്കിൻ സെറ്റിൻ പറഞ്ഞു, “ഒരാളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിലെ കുറവ്, ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത വാങ്ങലുകൾ, വർദ്ധിച്ച ഇൻറർനെറ്റ് ഉപയോഗം, എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ, ഏറ്റെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനൊപ്പം സാമൂഹിക പദവിയിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എന്നിവയാണ് ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ.” മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ചൂതാട്ടം ഒരു ട്രിഗർ ആണ്

ചില ഘടകങ്ങൾ ചൂതാട്ട ആസക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സെറ്റിൻ പറഞ്ഞു:

“ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ചൂതാട്ടം, ഒരാളുടെ kazanചൂതാട്ടം, സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂതാട്ടം, കാസിനോകളിൽ നിന്നും സമാനമായ ചൂതാട്ട ഉള്ളടക്ക സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ.

ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്ക് സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം

കംപ്യൂട്ടറുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഗെയിം അഡിക്ഷനിലെ പ്രധാന ട്രിഗറുകളാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പെരുമാറ്റ ആസക്തികളിൽ ഒന്നാണ്, അസിസ്റ്റ്. അസി. ഡോ. ഇവിടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം Alptekin Çetin ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഹായിക്കുക. അസി. ഡോ. Alptekin Çetin പറഞ്ഞു, “സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളത് വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അപകട ഘടകമാണ്. അതുപോലെ, യുവാക്കളിൽ, അവരുടെ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് ഗെയിം ആസക്തിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അവനെപ്പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി തീവ്രമായ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അവരോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നതും ഒരു ട്രിഗറായിരിക്കും. ഒന്നാമതായി, ഒരു വ്യക്തി പകൽ സമയത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സമയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് മറ്റ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലയളവിലേക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഓരോ ആസക്തിയുടെയും ചികിത്സയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പെരുമാറ്റ ആസക്തികളുടെ ചികിത്സയിൽ സമാനമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ രീതികൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അസിസ്റ്റ്. അസി. ഡോ. Alptekin Çetin പറഞ്ഞു, “ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗെയിം ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൊബൈൽ ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശനങ്ങളോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗമോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി സമാനമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. മയക്കുമരുന്ന് ചികിത്സകൾക്ക് പുറമേ, ഉചിതമായ രോഗികൾക്ക് സൈക്കോതെറാപ്പി രീതികൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയിൽ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി രീതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കുന്ന നിരവധി വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളുണ്ട്. അവന് പറഞ്ഞു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ