8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടിസിഡിഡി തസിമാസി വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഴപ്പഴം ക്ഷയിക്കുന്നു!

വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ബന്ദൻ കുറുഡു
വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ബന്ദൻ കുറുഡു

8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചരക്ക് ട്രെയിൻ വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഴപ്പഴം ക്ഷയിക്കുന്നു! സിഎച്ച്പി ഇസ്താംബുൾ ഡെപ്യൂട്ടി അറ്റോർണി മഹ്മൂത് തനാൽ തന്റെ സ്വകാര്യ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വഴി ടിസിഡിഡി ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പങ്കിട്ടു. പങ്കിട്ട വീഡിയോയിൽ, ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക്കിനെതിരെ ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക് എഎസിനെ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു, ഇത് വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് വാഴപ്പഴം എടുത്തതായി അവകാശപ്പെട്ടു, എന്നാൽ 2-7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 8 ദിവസത്തെ റൂട്ട് എടുത്തതിനാൽ വാഴപ്പഴം തകർന്നു.


കേടായ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ട തനാൽ, ഈ വാഴപ്പഴം ടിസിഡിഡി എടുത്തതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിലൂടെ തന്റെ പങ്കുവയ്ക്കലിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു;

“ടിസിഡിഡി ടാസിമാസിലിക് വീഴുന്നു.

2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് വാനിലേക്ക് പോകേണ്ട വാഗൺ ലോഡ് 7-8 ദിവസത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ഇത് വാഴപ്പഴമായി മാറി.

# മാസ്ക് വിതരണത്തിലെന്നപോലെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്തതും കഴിവില്ലായ്മയുടെയും ഫലം! ”

വാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ബന്ദൻ കുറുഡുഅഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ