ഇസ്താംബുൾ ടെക്കിർഡ ğ റെയിൽവേയിൽ ടിസിഡിഡിയിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തളിക്കുന്നു!

ടിസിഡിയിൽ നിന്ന് ഇസ്താംബുൾ ടെക്കിർഡാഗ് റെയിൽവേയിൽ മരുന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ടിസിഡിയിൽ നിന്ന് ഇസ്താംബുൾ ടെക്കിർഡാഗ് റെയിൽവേയിൽ മരുന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേയുടെ ത്ച്ദ്ദ് !; ദി റിപ്പബ്ലിക്ക് (ത്ച്ദ്ദ്) ഏപ്രിൽ 20, 2020 ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിന്നും ഇസ്ടന്ബ്യൂല് തെകിർദാഗിലെ റെയിൽവേ ൽ മരുന്ന് അലേർട്ട് Halkalı (ഇസ്താംബുൾ) -മുരത്‌ല (ടെകിർദ ğ) സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള റെയിൽ‌വേ റൂട്ടിലെ കളനിയന്ത്രണ പരിധിയിൽ, പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യൽ നടത്തും.


വിശദീകരണത്തെത്തുടർന്ന്, ഇനിപ്പറയുന്നവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: “പോരാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച മരുന്നുകൾ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു, കാരണം അവയ്ക്ക് ആകർഷകമായ സവിശേഷതയുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട റെയിൽ‌വേ ലൈൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ചുറ്റും പൗരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. റെയിൽ‌വേ റൂട്ടിലും സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്പ്രേ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക്; പൗരന്മാർ തളിച്ച സ്ഥലത്തെ സമീപിക്കുന്നില്ലെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ മേയുന്നില്ലെന്നും പുല്ല് കൊയ്തില്ലെന്നും പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ