ടിസിഡിഡി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ

tccd ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്
tccd ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്

തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ റിപ്പബ്ലിക് (ത്ച്ദ്ദ്) ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻക് എന്ന ത്ച്ദ്ദ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ലൈനിലെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളുടെ ടിക്കറ്റ് വില

ഇപ്പോൾ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള തുർക്കി ൽ എസ്കിസ്ീർ പരിശീലനം - അങ്കാറ കോനിയാ യാത്ര എത്തി ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റ് റൂട്ട് മാറുന്നു. അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ശരാശരി 200 കിലോമീറ്ററിനും 320 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അങ്കാറ മുതൽ ഇസ്താംബൂൾ വരെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എക്സ്എൻഎംഎക്സിൽ എത്തിച്ചേരാം. അങ്ങേയറ്റം സുഖപ്രദമായ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലും സുഖമായും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലകളും സമയങ്ങളും സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. താരിഫ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്കും പ്രൊമോഷനുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് tcdd.gov.tr ​​വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വിലകൾ 2019 നിലവിലെ നിരക്ക് പട്ടിക (YHT)

ഇസ്താംബുൾ എസ്കിസെഹിർ എക്സ്നുംസ് YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

ഇസ്താംബുൾ എസ്കിസെഹിർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വിലകൾ (2 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 46,00
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 55,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 67,00
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 80,50

ഇസ്താംബുൾ കോന്യ 2019 YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

ഇസ്താംബുൾ കോന്യ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വിലകൾ (4 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 86,00
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 103,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 125,00
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 150,00

ഇസ്താംബുൾ അങ്കാറ 2019 YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

ഇസ്താംബുൾ അങ്കാറ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വിലകൾ (4 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 71,00
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 85,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 103,00
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 124,00

അങ്കാറ കോന്യ 2019 YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

അങ്കാറ കോന്യ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വിലകൾ (1 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 31,00
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 37,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 45,00
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 54,00

അങ്കാറ എസ്കിസെഹിർ എക്സ്നുംസ് YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

അങ്കാറ എസ്കിഹിർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വിലകൾ (1 മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 31,00
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 37,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 45,00
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 54,00

Eskisehir Konya 2019 YHT പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

എസ്കിഹിർ കോന്യ അതിവേഗ ട്രെയിൻ വിലകൾ (1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്)
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും ഡിന്നറും) £ 39,50
സ ible കര്യപ്രദമായ ടിക്കറ്റ് (പുൾമാനും അത്താഴവും) £ 47,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) £ 57,50
ബിസിനസ് ടിക്കറ്റ് (സ lex കര്യപ്രദമായത്) £ 69,00

ഏറ്റവും പുതിയ ടിക്കറ്റ് വിലകൾ കണ്ടെത്തി YHT ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്!

ഈ സ്ലൈഡ് പ്രദർശനത്തിന് JavaScript ആവശ്യമാണ്.

ലെവന്റ് ഓസനെക്കുറിച്ച്
എല്ലാ വർഷവും, ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ മേഖലയിൽ, വളരുന്ന തുർക്കി യൂറോപ്യൻ നേതാവ്. അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് ഈ വേഗത കൈവരിക്കുന്ന റെയിൽ‌വേയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നഗരത്തിലെ ഗതാഗതത്തിനായി നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളോടെ, ആഭ്യന്തര ഉൽ‌പാദനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പല കമ്പനികളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്നു. പ്രാദേശിക ട്രാം, ലൈറ്റ് റെയിൽ, സബ്‌വേ കമ്പനികൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ ടർക്കിഷ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെൻ നാഷണൽ ട്രെയിൻ ”ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ അഭിമാനകരമായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

  1. നേരിട്ട് ഇബ്രാഹിമിനെ ബന്ധപ്പെടുക ദീദി കി:

    കിറികലെ അങ്കാര ടിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പണച്ചെലവില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായില്ല!

  2. ലെവെൻറ്റ് എല്മസ്റ്റാസ്സ് ദീദി കി:

    അനാഹാത്ത്: കിഴക്ക്മുടക്ക് 11TL

അഭിപ്രായങ്ങൾ

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.