ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

കടൽ വഴിയുള്ള പൊതുഗതാഗതം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും ലഭിക്കും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സ്റ്റേഷനുകളിൽ റെയിൽ‌വേ കത്തുന്നതും ബോയിലറുകളുടെ പരിപാലനവും സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടാകാം InRayNews 25.01.2019 ടെൻഡർ‌ ബുള്ളറ്റിൻ‌ 25 / 01 / 2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ടി‌സി‌ഡി‌ഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജില്ലാ പ്രദേശത്തെ ഷിയറുകളിലേക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

മണ്ണിടിച്ചിൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള സർവേ പ്രോജക്റ്റ് സേവനം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും എടുക്കും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സാംസൻ-കലിൻ ലൈൻ വിവിധ കെ‌എം‌ഡി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കലുങ്കുകൾ അടുത്തുള്ള തടത്തിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നു പ്രോജക്ട് അങ്കാറ-കെയ്‌സെരി ലൈനിലെ ഗ്രില്ലുകളുടെ രൂപകൽപ്പന മോർട്ടാർ പെരെ കോട്ടിംഗ് പരിപാലനവും നന്നാക്കൽ സേവനവും ഇസ്മിർ ലൈറ്റ് റെയിൽ സിസ്റ്റം സർവേ-പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടൻസി സേവനത്തിനായി എടുക്കും. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ലെവൽ ക്രോസിംഗ് കാർ റെന്റൽ സർവീസിലെ റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് Çakmak-Ulukışla സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ എടുക്കും ലെവൽ ക്രോസിംഗ് റോഡ് ഗാർഡ് സേവനത്തിൽ റബ്ബർ കവർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം എടുക്കും സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും വാങ്ങും. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

തടി സ്ലീപ്പർ വാങ്ങുക കേടുവന്ന ഫെൻഡറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും ഇൻ‌റേ ന്യൂസ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

പൈപ്പ്ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ബ ent കെൻട്രേ സ്റ്റേഷനുകൾ ആനുകാലിക പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പ്രവർത്തനം, ഇടപെടൽ എന്നിവ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൊസെക്കി സ്റ്റേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർഹ house സ് ഏരിയ സിസിടിവി ക്യാമറ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വർക്ക് അനുബന്ധ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം റേ ന്യൂസ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഹൈവേ അണ്ടർ‌പാസ് / ഓവർ‌പാസ് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ലൈനുകൾ മെഷീൻ റിപ്പയർ ലെഡ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന സിഗ്നൽ സ്വീകരണം [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

വൈദ്യുതീകരണ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്പെയർ മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഭരണം ഗോർപാനർ സേയിംഗ് കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണം അനിയന്ത്രിതമായ ലെവൽ ക്രോസിംഗുകൾ പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രിക ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

റെയിൽ വെൽഡിംഗ് സേവനത്തിന്റെ വിതരണം സിസിടിവി സിസ്റ്റത്തിനായി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡുകളുടെ പുതുക്കൽ സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇർ‌മാക് - സോൻ‌ഗുൾ‌ഡാക്ക് ലൈൻ‌ സ്റ്റോൺ‌ വാൾ‌, ഗ്രില്ലെസ് കാർ‌ റെന്റൽ‌ സർവീസ് എന്നിവ നടത്തും. സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇസ്മിർ ലൈറ്റ് റെയിൽ സിസ്റ്റം പ്രോജക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസൾട്ടൻസി സേവനം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും എടുക്കും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

എസ്‌കലേറ്റർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയിൻ സമാന റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും വാങ്ങും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

മഴവെള്ള ശൃംഖലയും കോൺക്രീറ്റിംഗ് ജോലികളും നിർമ്മിക്കും സർവേ പ്രോജക്റ്റ് സേവനം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം റെയ് ന്യൂസ് 09.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 09 / 01 / 2019 ഡോർമിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ അധിക ഗെയർ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന പരിപാലനവും നന്നാക്കൽ സേവനവും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് 29.07.2019 തീയതിക്കായി ടെണ്ടർ രേഖകളൊന്നുമില്ല. സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം റെയ് ന്യൂസ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് / എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് / എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഡോർമിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ അധിക ഗെയർ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന പരിപാലനവും നന്നാക്കൽ സേവനവും റെയ്‌നൂസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് എടുക്കും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

എടുക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ (TÜVASAŞ) സമാന റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]