ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

കടൽ വഴിയുള്ള പൊതുഗതാഗതം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും ലഭിക്കും [കൂടുതൽ ...]

കയറ്റുമതിയുടെ ടെൻഡർ‌ ഫലങ്ങൾ‌ക്കിടയിലുള്ള മലത്യ ഡയാർ‌ബാകിർ‌ ലൈൻ‌ കുർ‌ക്ക് ടൂർ‌ സ്റ്റേഷനുകൾ‌
TENDER RESULTS

ഫർ ഗെസിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിനിടയിലുള്ള മലത്യ ഡിയാർബാകർ ലൈൻ

മലത്യ ഡിയാർ‌ബാകർ‌ ലൈൻ‌ ഫർ‌ വാക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ‌ Km: 380 + 550-380 + 950 ടെൻഡർ‌ ഫലങ്ങൾ‌ക്കിടയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു തുർക്കി സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ 5. റീജിയണൽ പർച്ചേസിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ടിസിഡിഡി) 2019 / 392548 ജിസിസി പരിധി മൂല്യം 284.148,83 TL ഉം ഏകദേശ ചെലവ് 419.347,00 TL ഉം ആണ്. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സ്റ്റേഷനുകളിൽ റെയിൽ‌വേ കത്തുന്നതും ബോയിലറുകളുടെ പരിപാലനവും സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടാകാം InRayNews 25.01.2019 ടെൻഡർ‌ ബുള്ളറ്റിൻ‌ 25 / 01 / 2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡറിന്റെ ഫലമായി ടിസിഡി മേഖല മിന്റികാസി മിന്റികാസി ലെവൽ ക്രോസിംഗ് റബ്ബർ കോട്ടിംഗ്
TENDER RESULTS

ലെവൽ‌ ക്രോസിംഗ് ടെൻഡർ‌ ഫലത്തിൽ‌ ടി‌സി‌ഡി‌ഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് റബ്ബർ കവർ ചെയ്യുന്നു

ത്ച്ദ്ദ് ക്സനുമ്ക്സ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് മ്ıംത്ıക ക്സനുമ്ക്സ ശതമാനം ക്സനുമ്ക്സ കുറിച്ച് വില തുർക്കിഷ് സംസ്ഥാന റെയിൽവേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ത്ച്ദ്ദ്) ക്സനുമ്ക്സ / ക്സനുമ്ക്സ ജ്ച്ച് നമ്പർ പരിധി മൂല്യം ക്സനുമ്ക്സ അച്ചു ആൻഡ് ത്ച്ദ്ദ്, എന്ന ലെവൽ ക്രോസിംഗ് റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ടെൻഡർ ഫലം [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡറിന്റെ ഫലമായി റബ്ബർ കോട്ടിംഗിന്റെ ലെവൽ ക്രോസിംഗിലെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ cakmak ulukisla
TENDER RESULTS

Çakmak Ulukışla സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസിംഗിലെ റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ടെണ്ടർ ഫലം

Çakmak Ulukışla സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസിംഗിൽ റബ്ബർ കവറിംഗ് ടെണ്ടർ ഫലം ടിസി സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അദാന 6. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ടിസിഡിഡി) എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് / എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജിസിസി പരിധി മൂല്യം 2019 TL, ഏകദേശ വില 333876 TL makmak Ulukışla [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ടി‌സി‌ഡി‌ഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജില്ലാ പ്രദേശത്തെ ഷിയറുകളിലേക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വാർത്തകളും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

മണ്ണിടിച്ചിൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള സർവേ പ്രോജക്റ്റ് സേവനം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും എടുക്കും [കൂടുതൽ ...]

ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം
TENDER RESULTS

ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

TCDD 5. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ ക്രോസിംഗിനും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് കുസൃതി സ്റ്റേഷനുകൾക്കുമായി ക്യാമറ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ടിസിഡിഡി) എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് / എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജിസിസി അക്കമിട്ടു [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

സാംസൻ-കലിൻ ലൈൻ വിവിധ കെ‌എം‌ഡി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കലുങ്കുകൾ അടുത്തുള്ള തടത്തിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നു പ്രോജക്ട് അങ്കാറ-കെയ്‌സെരി ലൈനിലെ ഗ്രില്ലുകളുടെ രൂപകൽപ്പന മോർട്ടാർ പെരെ കോട്ടിംഗ് പരിപാലനവും നന്നാക്കൽ സേവനവും ഇസ്മിർ ലൈറ്റ് റെയിൽ സിസ്റ്റം സർവേ-പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടൻസി സേവനത്തിനായി എടുക്കും. [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

ലെവൽ ക്രോസിംഗ് കാർ റെന്റൽ സർവീസിലെ റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് Çakmak-Ulukışla സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ എടുക്കും ലെവൽ ക്രോസിംഗ് റോഡ് ഗാർഡ് സേവനത്തിൽ റബ്ബർ കവർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം എടുക്കും സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും വാങ്ങും. [കൂടുതൽ ...]

divrigi kayseri
TENDER RESULTS

ദിവ്രിജിക്കും കെയ്‌സേരിക്കും ഇടയിലുള്ള പാലങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

ടിസിഡിഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ടെൻഡറിന്റെ ഫലമായി ദിവ്രിജിയും കെയ്‌സേരിയും തമ്മിലുള്ള പാലങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. റീജിയണൽ പർച്ചേസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ടിസിഡിഡി) ദിവ്രിസി-കെയ്‌സേരിയുടെ എക്സ്എൻയുഎംഎക്സ് / എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ജിസിസിയുടെ ഏകദേശ വിലയുള്ള ടിസിഡിഡി എക്സ്എൻഎംഎക്സ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

തടി സ്ലീപ്പർ വാങ്ങുക കേടുവന്ന ഫെൻഡറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളും ഇൻ‌റേ ന്യൂസ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

റേഹബേർഡ് X ടെൻഡർ ബുള്ളറ്റിൻ

പൈപ്പ്ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ബ ent കെൻട്രേ സ്റ്റേഷനുകൾ ആനുകാലിക പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പ്രവർത്തനം, ഇടപെടൽ എന്നിവ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൊസെക്കി സ്റ്റേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർഹ house സ് ഏരിയ സിസിടിവി ക്യാമറ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വർക്ക് അനുബന്ധ റെയിൽ‌വേ വാർത്തകളും മറ്റ് വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം റേ ന്യൂസ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡറിന്റെ ഫലമായി പാലങ്ങളും കൽ‌വർ‌ട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തമ്മിലുള്ള മാളത്യ കുർത്തലൻ
TENDER RESULTS

മലത്യ കുർത്തലാനിലെ പാലങ്ങളുടെയും ഗ്രില്ലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

മലത്യ കുർത്തലാനിലെ പാലങ്ങളുടെയും ഗ്രില്ലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും. മലത്യ കുർത്തലനും 5 / 2019 ജിസിസിക്കും ഇടയിലുള്ള പാലങ്ങളുടെയും കൽവർട്ടുകളുടെയും പരിപാലനം, പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ടിസിഡിഡി) ഏകദേശം 277568 TL [കൂടുതൽ ...]

വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം
TENDER RESULTS

വൈദ്യുതീകരണ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെയർ മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഭരണം

TCDD 3. വൈദ്യുതീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഭരണം പ്രാദേശിക ഡയറക്ടറേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫലത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (TCDD) 2019 / 358274 GCC നമ്പർ, TCDD 3. പ്രാദേശിക ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെയർ മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിതരണം [കൂടുതൽ ...]

മെഷീൻ നെറ്റി വെൽഡിംഗ്, അലുമിനോതെർ റെയിൽ വെൽഡിംഗ്
TENDER RESULTS

മെഷീൻ ബട്ട് വെൽഡിംഗും അലുമിനൊതെർമൈറ്റ് റെയിൽ വെൽഡിംഗും

യൂണിറ്റ് അലു̈മിനൊതെര്മിത് റെയിൽ വെൽഡിംഗ് റേ സ്രോതസ്സ് എന്ന ത്ച്ദ്ദ് ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ പോസ്റ്റുകളും ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ എണ്ണം, ഒരു ടെൻഡർ ഫലം making ഉൾപ്പെടെ. ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ടിസിഡിഡി) [കൂടുതൽ ...]