ഇസ്മിർ മെട്രോ സാറ്റ്‌ലെറി ടിക്കറ്റ് വില സ്റ്റേഷനുകളും മാപ്പും
ഇസ്മായീൽ

ഇസ്മിർ മെട്രോ അവേഴ്സ്

ഇസ്മിർ മെട്രോ അവേഴ്സ്: ഇസ്മിർ മെട്രോ വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിനുള്ളിൽ ഭൂഗർഭ, ഭൂഗർഭ, ഭൂഗർഭ ഗതാഗതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിശാലമായ റെയിൽ‌വേ ശൃംഖലയുള്ള ഇസ്മിർ, [കൂടുതൽ ...]

അങ്കാറ ബതികന്റ് മെട്രോ മാപ്പ് റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് വിലകളും
06 അങ്കാര

അങ്കാറ ബതികന്റ് മെട്രോ മാപ്പ് റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് വിലകളും

അങ്കാറ ബാറ്റെകന്റ് മെട്രോ മാപ്പ് റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് വിലകളും - M1 BATIKENT METROS - അങ്കാറയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണം മാർച്ച് 29 ൽ ആരംഭിച്ചു. കസാലെ ബാറ്റെകന്റിന്റെ റൂട്ടിലാണ് എക്സ്നുംസ് മെട്രോ ലൈൻ [കൂടുതൽ ...]

കെസിയോറൻ സബ്‌വേ സ്റ്റേഷനുകൾ
06 അങ്കാര

അങ്കാറ കെസിയോറെൻ മെട്രോ മാപ്പ് റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് വിലകളും

അങ്കാറ കെസിയറൻ സബ്‌വേ മാപ്പ് റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് വിലകളും M4 KEÇİÖREN METROSU - കസാലെ ഗാസിനോ റൂട്ടിലെ മെട്രോ ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം 15 ജൂലൈ 2003 ൽ ആരംഭിച്ചു. അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, [കൂടുതൽ ...]

ബാസ്കെൻട്രേ സ്റ്റേഷനുകളും ടൈംടേബിളുകളും
06 അങ്കാര

ബാസ്കെൻട്രേ സ്റ്റേഷനുകളും ടൈംടേബിളുകളും

യാത്രക്കാർക്കുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ്̧കെംത്രയ് ബസ്̧കെംത്രയ് ബസ്̧കെംത്രയ് സിസ്റ്റം മാപ്പ്: ബസ്̧കെംത്രയ് അങ്കാറ ൽ തുർക്കി തലസ്ഥാനമായ ലെ ഒരു യാത്രാ ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം. സിൻ‌കാനും മാമാക്കിന്റെ കയാ ജില്ലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള 36 കിലോമീറ്റർ ലൈനിൽ ഇരുപത് [കൂടുതൽ ...]

സ്ത്രീ ദേശസ്നേഹികൾ
റയിൽവേ

എന്താണ് വാറ്റ്മാൻ?

എന്താണ് വാട്ട്മാൻ, ഇത് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ആകാം? : നഗര പാസഞ്ചർ ഗതാഗതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാംവേ, റോഡിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രത്യേക റെയിലുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുക, വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക [കൂടുതൽ ...]

istanbul മെട്രോ പേരുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിർത്തുന്നു മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പ് ലിസ്റ്റ് 1 നിർത്തുന്നു
ഇസ്താംബുൾ

മെട്രോബസ് മാപ്പ് നിർത്തുന്നു

മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പ്: നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളും ഒരേ മാപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതെന്നും മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം, സ്റ്റോപ്പുകളുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ കണ്ടെത്തുക. [കൂടുതൽ ...]

ഇസ്മിർ മെട്രോ സാറ്റ്‌ലെറി ടിക്കറ്റ് വില സ്റ്റേഷനുകളും മാപ്പും
ഇസ്മായീൽ

ഇസ്മിർ മെട്രോയുടെ ഭൂപടം

ഇസ്മിർ മെട്രോ മാപ്പ് - ഇസ്മിർ മെട്രോ ടൈംടേബിൾസ് ടിക്കറ്റ് വിലകളും ഭൂപടവും: ഇസ്മിർ മെട്രോ നിരവധി വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിൽ ഭൂഗർഭ, ഭൂഗർഭ, ഭൂഗർഭ ഗതാഗതം നൽകുന്നു. വിശാലമായ [കൂടുതൽ ...]

അങ്കാറ മെട്രോ ലൈൻസ് സ്റ്റേഷനുകൾ
06 അങ്കാര

അങ്കാറെ മെട്രോ മാപ്പും അങ്കാറ റെയിൽ സംവിധാനവും

അന്കരയ് മെട്രോ റെയിൽ സിസ്റ്റം മാപ്പ്, അന്കരയ്: അങ്കാറ, തുർക്കി തലസ്ഥാനമായ പൊതുഗതാഗത സേവനം, ഏത് അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് EGO റെയിൽ ഗതാഗത നെറ്റ്വർക്ക്. നിലവിലുള്ള അങ്കാറ റെയിൽ ഗതാഗതം [കൂടുതൽ ...]

ടിസിഡിഡി പേഴ്‌സണൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്
പ്രത്യേക വാർത്ത

ടിസിഡിഡി എക്സ്നുംസ് പേഴ്സണലിനെ നിയമിക്കും

ടിസിഡിഡി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പേഴ്‌സണൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്: ടിസിഡിഡി സ്റ്റാഫ് സ്ഥാനങ്ങൾ തുറക്കുകയും സ്റ്റാഫ് വിതരണം 262.November.5 ൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. Ra ദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാന റെയിൽ‌വേയ്ക്കുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. [കൂടുതൽ ...]