ടർക്ക് ടെലികോമിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ സുരക്ഷയിൽ പ്രാദേശികതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ

ടർക്ക് ടെലികോമിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ സുരക്ഷയിൽ പ്രാദേശികതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ
ടർക്ക് ടെലികോമിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ സുരക്ഷയിൽ പ്രാദേശികതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ

ടർക്ക് ടെലികോം അതിന്റെ ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ തന്ത്രവും ഒരു 'സൈബർ ഹോംലാൻഡ്' സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഉപയോഗിച്ച് ആഭ്യന്തരവും ദേശീയവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വീക്കിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ടർക്ക് ടെലികോം ടെക്‌നോളജി അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ യൂസഫ് കെരാസ് പറഞ്ഞു, “തുർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സെന്ററിൽ 360 ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ പ്രാദേശികവൽക്കരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തി. ശ്രമങ്ങൾ. സ്വന്തം സൈബർ സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിപണനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമായി തുർക്കിയെ മാറ്റാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്.

നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെ ടർക്കിഷ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വീക്കിൽ' ടർക്ക് ടെലികോം അതിന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി നടക്കും. 'ഇന്റർനാഷണൽ സൈബർ വാർ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫറൻസ്, നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫെയർ' എന്നിവയുടെ മുഖ്യ സ്പോൺസർ ടർക്ക് ടെലികോം ആയ ആഴ്ചയുടെ പരിധിയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

സൈബർ സുരക്ഷാ വാരത്തിന് മുമ്പായി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി, ടർക്ക് ടെലികോം ടെക്‌നോളജി അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ യൂസഫ് കെരാസ് പറഞ്ഞു: “സൈബർ സുരക്ഷ ഇപ്പോൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ തന്ത്രങ്ങളിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ; അവരുടെ നിർണായക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ ദേശീയ സുരക്ഷാ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കൽ സമയവും കുറയ്ക്കാനും അവർ നിലവിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ടർക്ക് ടെലികോം എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് 360-ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

"ഞങ്ങൾ ആഭ്യന്തര, ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഒരേ സമയം അവ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു"

തുർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ ആഗോള നിലവാരത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധരുടെ സ്റ്റാഫുമായി 7/24 സേവനം നൽകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, "ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പബ്ലിക്, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ. , ഞങ്ങൾ പ്രാദേശികവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങൾ അതിവേഗം തുടരുന്നു. ഒരു 'സൈബർ ഹോംലാൻഡ്' സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പരിധിയിൽ, ഏറ്റവും നിർണായകവും ചെലവേറിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യം പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രം ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. കൂടാതെ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര, ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വന്തം സൈബർ സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിപണനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമായി തുർക്കിയെ മാറ്റുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.

ഭാവിയിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ ഉയർത്തുന്നു

തുർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രമുള്ള സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ടർക്ക് ടെലികോം, ഈ മേഖലയിലെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും അനുഭവവും യുവാക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നത് തുടരുന്നു. വർഷം മുഴുവനും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഐഡിയ മാരത്തണും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പും ഉപയോഗിച്ച് യുവാക്കളുടെ കരിയർ വികസനത്തെ തുർക് ടെലികോം പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ തുർക്കിയുടെ ആവശ്യത്തിനും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, നിരവധി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികൾ, ഊർജ്ജ കമ്പനികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തുർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ടർക്ക് ടെലികോം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, ടർക്ക് ടെലികോമും 'What is Devsecops?' എന്ന പേരിൽ 'വെബിനാർ' അവതരിപ്പിക്കും

സൈബർ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അന്തിമ ഉപയോക്താക്കളും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്:

 • ശക്തമായ പാസ്‌വേഡ് ഉപയോഗിക്കണം
 • ഡാറ്റയിലേക്കും സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കണം
 • പ്രോഗ്രാമുകളും സിസ്റ്റങ്ങളും പതിവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം
 • ജീവനക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കണം
 • എൻഡ് പോയിന്റ് സംരക്ഷണം ഉപയോഗിക്കണം
 • ഫയർവാൾ ഉപയോഗിക്കണം
 • ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം
 • വിതരണക്കാരെ വിലയിരുത്തണം
 • ആക്രമണ ഉപരിതലം കുറയ്ക്കണം
 • ശാരീരിക സുരക്ഷയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകണം
 • കിൽ‌സ്‌വിച്ച് ഇടണം (ഇത് ഒരുതരം റിയാക്ടീവ് സൈബർ സുരക്ഷാ തന്ത്രമാണ്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നു)
 • സുരക്ഷിതമായ സൈബർ സുരക്ഷാ നയം സ്ഥാപിക്കണം
 • ശക്തമായ പ്രാമാണീകരണ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക

Günceleme: 27/11/2022 11:49

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ