12 കരാർ ഐടി സ്റ്റാഫുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം

കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം
യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം

375-ാം നമ്പർ നിയമത്തിലെ അനെക്സ് 6-ന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, കരാർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, യൂത്ത് ആന്റ് സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒഴിവുള്ള കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പേഴ്സണൽ തസ്തികകൾക്കായി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകളിലെ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പേഴ്സണൽ, 2022 3 ലെ KPSS B ഗ്രൂപ്പ് P70 സ്കോറിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം (30%), ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റ് ഭാഷകളിലോ ഉള്ള വിദേശ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് (YDS) നേടിയ സ്കോർ. ഈ ഭാഷയിൽ നടക്കുന്ന വിദേശ ഭാഷാ പരീക്ഷകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്‌കോർ നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് YDS തത്തുല്യ സ്‌കോറിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം (5%) തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട റാങ്കിംഗ് അനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ഥാനവും, പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അഞ്ച് (12) ഇരട്ടി, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും (പന്ത്രണ്ട്) (XNUMX) കരാർ ചെയ്ത ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും അത് ചൂടാണ്.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപേക്ഷയുടെ അവസാന ദിവസം മുതൽ അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം.

പൊതുവായ അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ

a) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്,

b) നാല് വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ-ഇലക്‌ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഫാക്കൽറ്റികളിൽ നിന്നോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തുല്യത അംഗീകരിച്ച വിദേശത്തുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ബിരുദം നേടുക.

സി) ഉപഖണ്ഡികയിൽ (ബി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ, നാല് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഫാക്കൽറ്റികളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകൾ, ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്രം എന്നീ വകുപ്പുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തുല്യത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിൽ നിന്ന്. (ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിലെ ബിരുദധാരികൾക്ക് പ്രതിമാസ മൊത്ത കരാർ വേതന പരിധിയുടെ 2 മടങ്ങ് വരെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.)

d) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഡിസൈൻ, ഈ പ്രക്രിയയുടെ വികസനം, മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 (മൂന്ന്) വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലും മാനേജ്‌മെന്റിലും, കുറഞ്ഞത് 5 (മൂന്ന്) വർഷത്തേക്ക് വേതന പരിധിയുടെ ഇരട്ടി കവിയാത്തവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 657 (അഞ്ച്) വർഷമെങ്കിലും, (പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ; സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിനും സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്കും വിധേയമായി സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥനായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സേവന കാലയളവ് നിയമം നമ്പർ 4 അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സേവനങ്ങൾ നിയമ നമ്പർ )
ഇ) കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫെറലുകളുടെ ഹാർഡ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപിത നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജ്‌മെന്റിനെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്,

എഫ്) മുഴുവൻ സമയ ജോലിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ,

g) അവരുടെ ചുമതലകൾ തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക,

h) സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ, വിധി, പ്രാതിനിധ്യം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പിന്തുടരൽ, പഠനവും ഗവേഷണവും, വേഗത്തിലുള്ള പഠനവും സ്വയം-വികസനവും, വിശകലന ചിന്തയും, ടീം വർക്കിനും ഉയർന്ന ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യത്തിനും, തിരക്കും സമ്മർദ്ദവും നിറഞ്ഞ ജോലിയുടെ വേഗത നിലനിർത്തൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ (ഡോക്യുമെന്റേഷൻ) അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

i) ആർക്കൈവൽ ഗവേഷണം ഒരു നല്ല ഫലം നൽകുന്നു.

അപേക്ഷാ രീതി, സ്ഥലവും തീയതിയും

അപേക്ഷകർ ഇ-ഗവൺമെന്റ്, യൂത്ത് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് മന്ത്രാലയം-കരിയർ ഗേറ്റ് പബ്ലിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, കരിയർ ഗേറ്റ് (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) വഴി 17 നവംബർ 2022 (10.00:22) മുതൽ 2022 നവംബർ 17.00 വരെ (XNUMX:XNUMX:XNUMX) ഇലക്‌ട്രോണിക് വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കും. ).

അപേക്ഷകർക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ III-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ, അപേക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും.

കരിയർ ഗേറ്റ് (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) വിലാസം വഴി മെയിൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ നൽകാത്തതും ഈ അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമായ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പിശകുകളില്ലാത്തതും പൂർണ്ണവും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുസൃതവുമാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.
അപേക്ഷകൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, അപേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷാ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല.
അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത ശീർഷകങ്ങളുള്ള ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ