വ്യവസായി ഓർഹാൻ ഉൻസാൽ: 'രാജ്യത്തുടനീളം എയർ പാർക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം'

ബിസിനസ് ഹ്യൂമൻ ഓർഹാൻ അൺസാൽ എയർ പാർക്കുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലീകരിക്കണം
വ്യവസായി ഓർഹാൻ ഉൻസാൽ 'രാജ്യത്തുടനീളം എയർ പാർക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം'

അങ്കാറ ജേണലിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഓൾ അമച്വർ ആൻഡ് സ്പോർട്ടീവ് ഏവിയേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ; പൊലാറ്റ്‌ലി ഓർഹാൻ Ünsal എയർ പാർക്കിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ദേശീയ, പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റിപ്പോർട്ടർമാരെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അമച്വർ ആൻഡ് സ്‌പോർട്ടീവ് ഏവിയേറ്റേഴ്‌സ് ചെയർമാൻ ഒർഹാൻ ഉൻസാൽ അറിയിച്ചു.

വ്യോമയാന വികസനത്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളം എയർ പാർക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഒർഹാൻ ഉൻസാൽ പറഞ്ഞു; “ഇന്നലെ പോലെ, ഇന്നും, തുർക്കി വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിലൊന്ന്; ഞങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റും എഞ്ചിനീയറും സംരംഭകനുമായ വെസിഹി ഹുർകുഷിനെയും തുർക്കിയിലെ വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിന്റെ നേതാവ് നൂറി ഡെമിറാഗിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. എയർ പാർക്കുകളുടെ അടിത്തറ പാകുന്നതിനും വ്യോമയാനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വീണ്ടും, ഭാവിയിൽ, ഈ എയർ പാർക്കുകളിൽ സാമൂഹിക പരിപാടികൾ നടക്കും. 2000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിമാനത്തെ എംടിവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം മാർഗത്തിലൂടെ വ്യോമയാന മേഖലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നതും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ÜNSAL: "ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വ്യോമയാനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്"

വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തുർക്കിയുടെ പദ്ധതികളിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഒർഹാൻ ഉൻസാൽ പ്രസ്താവിച്ചു; “ഓൾ അമേച്വർ, സ്‌പോർട്ടീവ് ഏവിയേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഈ ബിസിനസ്സിൽ അർപ്പണബോധമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രോജക്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്, ഈ പാതയിൽ വ്യോമയാനത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. ഈ എയർ പാർക്കുകൾ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലനം നൽകുക മാത്രമല്ല, പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ദേശീയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വഴി സംസ്ഥാനം നമുക്ക് ട്രഷറി ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ബിസിനസ് ഹ്യൂമൻ ഓർഹാൻ അൺസാൽ എയർ പാർക്കുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലീകരിക്കണം

എയർപാർക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കണം...

Ünsal തന്റെ വാക്കുകൾ തുടർന്നു, നമ്മുടെ വ്യോമാതിർത്തി പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മിച്ചതാണ്; “വിമാനയാത്രയുടെ ചിലവ് അൽപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ എയർ പാർക്കുകൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിസിനസുകാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുർക്കിയിൽ ഉടനീളം എയർ പാർക്കുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. നിലവിൽ, സിവ്രിഹിസാറിൽ ഒരു എയർ പാർക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ പ്രവിശ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, പൊലാറ്റ്‌ലിയിൽ ഒരു എയർ പാർക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എയർ പാർക്കുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുറക്കണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പറക്കും കാറുകൾക്കായി എല്ലായിടത്തും എയർ പാർക്ക് തുറക്കണം...

ഓൾ അമച്വർ ആൻഡ് സ്‌പോർട്ടീവ് ഏവിയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ഒർഹാൻ ഉൻസാൽ; വാഹനങ്ങളും വിമാനങ്ങളും വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എയർ പാർക്കുകൾ കൂടുതൽ വേണ്ടിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്; “ഇനി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പറക്കും കാറുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമായതിന് ശേഷം, അത്തരം എയർ പാർക്കുകളുടെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ പറക്കുന്ന കാറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഇവ പറന്നുയരുകയും എയർപാർക്കിൽ ഇറങ്ങുകയും വേണം. ഈ വാഹനങ്ങൾ ചിറകുകൾ അടച്ച് ഓട്ടോമൊബൈലുകളായി മാറിയ ശേഷം, അവ നഗരത്തിൽ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യും. തുടർന്ന് അവർ വീണ്ടും എയർ പാർക്കിലെത്തി വിമാനമാർഗം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും. ഇതിൽ എയർ പാർക്കുകൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ക്വയറുകളിൽ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിംഗും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം എയർ പാർക്കുകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നത്, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അല്ലെങ്കിൽ

ബിസിനസ്സ് വ്യക്തി ഓർഹാൻ അൻസാൽ ഫ്ലൈസ് റിപ്പോർട്ടർമാർ

ഇത്തരം എയർ പാർക്കുകൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ 15 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒർഹാൻ ഉൻസാൽ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ പ്രസിഡൻസി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എയർ പാർക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും, റിപ്പോർട്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കാറ ജേണലിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഒമർ ഉസുൻ, കായികവിമാനങ്ങളുമായി പൊലാറ്റ്‌ലിയുടെ ആകാശത്ത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടൂർ നടത്തി.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ