പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള തോട്ടങ്ങളെ ഡ്രോണുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ഡ്രോണുകൾ തോട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള തോട്ടങ്ങളെ ഡ്രോണുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

2018-ൽ ഓഡി എൻവയോൺമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ഹൈഡൽബർഗ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഡ്രോണുകളുപയോഗിച്ച് കൃഷിഭൂമികളുടെ നിരീക്ഷണവും നിരീക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം അതിന്റെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഏകദേശം 10 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, അതിൽ 500 ഹെക്ടറോളം പുൽമേടുകൾ, ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും സ്വയമേവ തരംതിരിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് പഠനത്തിന്റെ ഫലമായി, മരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില, അവയുടെ ചൈതന്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരിപാലന നടപടികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചു.

ഡ്രോണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റയുടെ ഫലമായി, ഫീൽഡിൽ നിലവിലുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ 20 ശതമാനത്തിന് അടിയന്തര പരിചരണം ആവശ്യമാണെന്നും അവയിൽ പകുതിയോളം പരിചരണം ആവശ്യമില്ലെന്നും 28 ശതമാനം പരിചരണം ആവശ്യമില്ലെന്നും നിഗമനം ചെയ്തു.

ഭൂമിയിലെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും ആപ്പിളും ബാക്കിയുള്ളവ പിയർ, വാൽനട്ട്, പ്ലം, ചെറി മരങ്ങളുമാണ്. നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി, വയലിലെ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും ശരിയായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, ആദ്യം പതിവായി അരിവാൾകൊണ്ടുവരുന്നു. മറുവശത്ത്, മരങ്ങളുടെ ചൈതന്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിക്കുക, ഭൂമിയുടെ ദീർഘകാല ജൈവവൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിച്ചു.

ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ ചിത്രങ്ങൾ

ഡ്രോണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റയുടെ അളവായിരുന്നു പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഓരോ രണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോണുകൾ ഏകദേശം 120 ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു. ഈ എല്ലാ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും സാധുവായ ഒരു അവലോകനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഗുരുതരമായ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശക്തിയും ആവശ്യമാണ്. ഡ്രോൺ ചിത്രങ്ങൾ കൂടാതെ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് വിവരങ്ങളും - ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രീടോപ്പ് സാന്ദ്രത, ഡെഡ്‌വുഡ് അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിനപ്പുപൊട്ടലിന്റെ നീളം - കൂടാതെ ഏരിയൽ മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ ചിത്രങ്ങളും വിശകലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ, മരങ്ങളിലെ പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി.

ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാബേസ് വഴി ട്രീ സ്പോൺസർഷിപ്പ്

തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതി, ഈ ഫലങ്ങൾക്ക് നന്ദി, സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആശയത്തെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരിക ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ പദ്ധതിയോടുള്ള താൽപര്യവും വർധിച്ചു. പ്രദേശത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും പരിപാലിക്കാനും കഴിയും. ഒരു ഓൺലൈൻ മാപ്പിംഗ് സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം, വെബ് അധിഷ്ഠിത ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര സംവിധാനവുമായി (വെബ്ജിഐഎസ്) സംവദിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുന്നു.

വ്യക്തിഗത പങ്കാളിത്തവും പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രോജക്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണ മനോഭാവവും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഓഡി എൻവയോൺമെന്റൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യക്തിഗത പങ്കാളിത്തവും ശാസ്ത്രീയ വൈദഗ്ധ്യവും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായിരുന്നു. സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ പ്രദേശവാസികൾ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുമ്പോൾ, അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മരങ്ങളുടെ പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു.

Günceleme: 27/11/2022 13:01

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ