1115 തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ദേശീയ പ്രതിരോധ വകുപ്പ്
1115 തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ തൊഴിൽ രഹിതരായ 1.115 (ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനഞ്ച്) തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. 21 നവംബർ 2022 മുതൽ İŞKUR വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു.

വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനറൽ വ്യവസ്ഥകൾ
1. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയിലെ പൗരനായിരിക്കുക.

2. 18 വയസ്സ് തികയുകയും 36 വയസ്സ് തികയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മാപ്പുനൽകിയാലും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ ക്രമത്തിനും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, രാജ്യരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾക്കും ചാരവൃത്തിക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, കൊള്ള, കൈക്കൂലി, മോഷണം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ. , വിശ്വാസത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം, വഞ്ചനാപരമായ പാപ്പരത്തം, ബിഡ് റിഗ്ഗിംഗ്, റിഗ്ഗിംഗ്, കുറ്റകൃത്യം, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്.

4. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടനകളുമായോ രൂപീകരണങ്ങളുമായോ ഗ്രൂപ്പുകളുമായോ അംഗമോ, അഫിലിയേഷനോ, അഫിലിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമോ ആയിരിക്കരുത്.

5. തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, ഈ സംഘടനകളെ സഹായിക്കാതിരിക്കുക, ഈ സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പൊതു വിഭവങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രചരണം നടത്താതിരിക്കുക.

6. പൊതു അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.

7. സൈനിക സേവനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് (ചെയ്യുകയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തു).

8. ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ, വാർദ്ധക്യ അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായ പെൻഷൻ എന്നിവ സ്വീകരിക്കരുത്.

9. അപേക്ഷാ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തൊഴിൽ സേന ആവശ്യപ്പെടുന്ന വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുക, അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷാ സമയപരിധിയിലെ അറിയിപ്പിൽ വൊക്കേഷണൽ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/മാസ്റ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുക, കൂടാതെ മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുക (ആവർ വൊക്കേഷണൽ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോ മാസ്റ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോ അർഹതയുണ്ട്, എന്നാൽ അപേക്ഷാ സമയപരിധി വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും, അപേക്ഷകർ ഈ സാഹചര്യം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖ പ്രമാണ നിയന്ത്രണത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം).

10. ജോലിക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നതിൽ മുൻഗണനാ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 5-ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മുൻഗണനാ നില കാണിക്കുന്ന ഒരു രേഖ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

11. മുൻ‌ഗണനാ അവകാശമുള്ളവരിൽ, നിർബന്ധിത മജ്യൂറല്ലാതെ അപേക്ഷിച്ച അറിയിപ്പിനോട് പ്രതികരിക്കാത്തവർ, പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ, ജോലി നിരസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരം ജോലിക്കാരനായി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖല ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

12. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും പ്രസക്തമായ അച്ചടക്ക നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി അവരുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നോ തൊഴിലിൽ നിന്നോ പിരിച്ചുവിട്ടവരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

13. ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റിനും İŞKUR-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യത്തിന് (ഒരു ജോലിസ്ഥലവും ഒരു തൊഴിലും) അപേക്ഷിക്കാം. ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ പൊതുബജറ്റിൽ നിന്ന് വേതനം ലഭിക്കുന്ന ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

14. ജോലി പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് നടത്താൻ കഴിയുന്നതിന്, ആർക്കൈവ് ഗവേഷണവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ അന്വേഷണവും പോസിറ്റീവ് ഫലമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും തൊഴിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ദോഷവുമില്ലെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമാണ്. അതിന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു.

മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ
1. ഓപ്പൺ ജോബ് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ഒരു വാക്കാലുള്ള/പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും. പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ 4 മടങ്ങ് നിരക്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷ എഴുതാൻ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, പ്രസക്തമായ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, ഒഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ തുകയുടെ 4 മടങ്ങ് പ്രിൻസിപ്പലും 4 മടങ്ങ് റിസർവ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോട്ടറി രീതിയും നിർണ്ണയിക്കും. ജോലിക്ക് അയക്കുന്നതിൽ മുൻഗണനയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ, ഒഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ 4 മടങ്ങ്, റിസർവ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ 4 മടങ്ങ് എന്നിവ പ്രത്യേകം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കും.

2. നറുക്കെടുപ്പ് 77 ഡിസംബർ 08 വ്യാഴാഴ്ച 2022:10-ന് ഒരു നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ (എംനിയറ്റ് മഹല്ലെസി സെലാൽ ബയാർ ബുൾവാറി നമ്പർ:30/എ യെനിമഹല്ലെ/അങ്കാര) നടക്കും. . ലോട്ടറിയുടെ ഫലമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കാലുള്ള/പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു അറിയിപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകില്ല.

3. ലോട്ടറിയുടെ ഫലം അനുസരിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച്; വിദ്യാഭ്യാസ നില, അനുഭവപരിചയം, മുൻഗണനാ നില, പ്രൊഫഷണൽ പ്രമാണം മുതലായവ. രേഖകൾ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി, പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ രേഖകൾക്കായി പരിശോധിക്കും. ഡോക്യുമെന്റ് നിയന്ത്രണ തീയതികളും സ്ഥലങ്ങളും ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. സ്ഥിരവും പകരക്കാരുമായ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രമാണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രമാണ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുമ്പോൾ രേഖകളുടെ ഒറിജിനലും ഫോട്ടോകോപ്പിയും കൊണ്ടുവരും.

4. ഡോക്യുമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമായി, ലോട്ടറിയിലെ പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകൾ കാരണം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാത്ത, പകരക്കാരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കാലുള്ള / പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കും. ലോട്ടറിയിൽ പകരക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും മുഴുവൻ രേഖയും ഉള്ളയാളാണ്.

5. ഡിമാൻഡ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന അപേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും.

6. ഡോക്യുമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിനും ഡെലിവറിക്കും ശേഷം, പരീക്ഷാ തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയും ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ അറിയിപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ വഴി പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് നൽകില്ല.

7. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അറിവും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്ന തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദഗ്ധ്യവും, അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകളിലുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളും അളക്കുന്നതിനാണ് വാക്കാലുള്ള/പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

8. വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷയിൽ, എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 100 (നൂറ്) ഫുൾ പോയിന്റുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെ 70 (എഴുപത്) പോയിന്റിൽ താഴെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കും. ഈ സ്‌കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിജയ സ്‌കോറും വിജയ ക്രമവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഫലമായി, ഉയർന്ന സ്കോറുള്ള (70-ഉം അതിനുമുകളിലും സ്കോർ ചെയ്തവർ) പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, നിർദ്ദിഷ്ട ഒഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് പ്രധാനവും അതേ എണ്ണം പകരക്കാരും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. പ്രസക്തമായ അറിയിപ്പിൽ. പരീക്ഷാഫലം ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പരീക്ഷാ ഫലത്തിന്റെ അറിയിപ്പിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതല്ല.

9. തൊഴിൽ നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ജോലി ആരംഭിക്കാത്തവർ/ ജോലി തുടങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഒഴിവാക്കിയവർ, ട്രയൽ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചവർ എന്നിവർക്ക് പകരം ജോലിക്ക് നിയമിക്കുക. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക്, കേഡർ/സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ തൊഴിൽ നിയമനം സാധ്യമാകും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ