ദന്തചികിത്സയിലെ 3D സ്കാനറിന് നന്ദി, അളവുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുന്നു

ദന്തചികിത്സയിലെ ഡി സ്കാനറിന് നന്ദി, അളവുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുന്നു
ദന്തചികിത്സയിലെ 3D സ്കാനറിന് നന്ദി, അളവുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുന്നു

ഇംപ്ലാന്റ്, സ്‌മൈൽ ഡിസൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെന്റുകളിലെ ടൂത്ത് മെഷർമെന്റ് തുടങ്ങിയ ദീർഘനേരം എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പഴയ കാര്യമാണ്. 3D സ്കാനർ സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാ ദന്തചികിത്സകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംപ്ലാന്റുകളും വെനീറുകളും, വേഗത്തിലും കൃത്യമായും നടത്തുന്നത് സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ, അത് ചികിത്സകളെ ഫിസിഷ്യൻമാർക്കും രോഗികൾക്കും സുഖപ്രദമായ അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.

ദന്തചികിത്സകളിൽ വളരെക്കാലം എടുക്കുന്ന ഇംപ്രഷൻ എടുക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നു. വികസിപ്പിച്ച 3D സ്കാനർ സാങ്കേതികവിദ്യ, പല്ലിന്റെ ഇംപ്രഷൻ എടുക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ഇത് രോഗികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ചികിത്സ സുഖകരമാക്കുന്നു. എല്ലാ ഓറൽ, ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് ട്രീറ്റ്‌മെന്റുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംപ്ലാന്റ്, ഓൾ ഓൺ ഫോർ ടെക്‌നിക്, ഇംപ്ലാന്റ്, സൗന്ദര്യാത്മക ദന്തചികിത്സ, ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസുകൾ എന്നിവയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സർജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓറൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിക്ലിനിക്‌സിന്റെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ബതുഹാൻ മെമിക് ഇഷിക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രോഗിയുടെ സംതൃപ്തിയുടെ വർദ്ധനവ്. പുതിയ 3D അളക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നന്ദി, മാനുവലായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അളവുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാതൃകാപരമായ പല്ലുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച തലത്തിലേക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

ഡിജിറ്റൽ സ്‌മൈൽ ഡിസൈൻ പരമ്പരാഗത സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിനപ്പുറം ഒരു പടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു

ഇംഗ്ലീഷിൽ "സ്മൈൽ ഡിസൈൻ" എന്നും "ഹോളിവുഡ് സ്മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് സ്മൈൽ ഡിസൈൻ" എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പുഞ്ചിരി ഡിസൈൻ പ്രക്രിയയിൽ നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് രോഗിക്ക് സ്വാഭാവിക പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരാനാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബതുഹാൻ മെമിക് ഇഷിക് പ്രസ്താവിച്ചു. സൗന്ദര്യാത്മകവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ദന്തചികിത്സകളിലാണ് 3D സാങ്കേതികവിദ്യ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം പറഞ്ഞു: “രോഗിയുടെ പല്ലിന്റെ ഘടന, മോണകൾ, ചുണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ദന്തഡോക്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയാണ് ഡിജിറ്റൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. മുഖവും. ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 3D മോഡലിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ സ്‌മൈൽ ഡിസൈൻ' സാങ്കേതികതയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സമീപനത്തിൽ, മറ്റെല്ലാ ആരോഗ്യ ശാഖകളിലെയും പോലെ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായ, പിശകുകളില്ലാത്തതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രക്രിയയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതിനാൽ, ചികിത്സ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമായി മാറുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പുഞ്ചിരി രൂപകൽപ്പനയിൽ, ഏറ്റവും സ്വാഭാവികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ പുഞ്ചിരി കൈവരിക്കുന്നതിന് 3D സ്കാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളവുകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ അളവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇംപ്ലാന്റ്, ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ചികിത്സകൾ, കൃത്രിമ ടൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, പുഞ്ചിരി രൂപകൽപ്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മോണ ചികിത്സകൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

"പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മടിക്കുന്നില്ല"

സർജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓറൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിക്ലിനിക്‌സിന്റെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ബതുഹാൻ മെമിക് ഇഷിക് വിശദീകരിച്ചു, അവർ എല്ലാ ചികിത്സാ പ്രക്രിയകളിലും രോഗിയുടെ സംതൃപ്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ആഗോള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു: “നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ദന്തചികിത്സയിൽ സംതൃപ്തരായ ആഭ്യന്തരവും വിദേശത്തുമുള്ളവർ. ഈ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ തീർച്ചയായും രോഗിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനമാണ്. മറുവശത്ത്, ഉപയോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ ആജീവനാന്ത ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംപ്ലാന്റുകൾക്ക്. ഇക്കാരണത്താൽ, നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പല്ലുകൾ പോലെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഞങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നു, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ഞങ്ങളുടെ ദന്തഡോക്ടർമാർ കൂടുതൽ സുഖകരവും സുസജ്ജവുമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ ചികിത്സാ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ മനുഷ്യ പിശക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ രോഗികളെ തടയാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

"സാമൂഹിക നേട്ടം കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ രോഗികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു"

സർജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓറൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിക്ലിനിക്കുകൾ, ഓറൽ, ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിക്ലിനിക്കുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംപ്ലാന്റ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക ദന്തചികിത്സകൾ, സർജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓറൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിക്ലിനിക്‌സ് എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അവ്‌സിലാർ തന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചു: “വാക്കാലുള്ള, ദന്ത ആരോഗ്യ ചികിത്സകളുടെ സാമൂഹിക നേട്ടം പരിഗണിച്ച് വ്യക്തികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ സേവനം നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാര നിലവാരവും പാലിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളിലും അവരെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധർ. ഈ ദിശയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം, ലോകത്തിലെ സാങ്കേതിക സംഭവവികാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

Günceleme: 29/11/2022 13:33

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ