'ആക്സസബിൾ ലൈഫ് ഫെയർ ആൻഡ് അവയർനസ് സമ്മിറ്റ്' ഡിസംബർ 1-ന് ആരംഭിക്കുന്നു

ബാരിയർ ഫ്രീ ലൈഫ് ഫെയറും ബോധവൽക്കരണ ഉച്ചകോടിയും ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്നു
'ആക്സസിബിൾ ലൈഫ് ഫെയർ ആൻഡ് അവയർനസ് സമ്മിറ്റ്' ഡിസംബർ 1-ന് ആരംഭിക്കുന്നു

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രാലയം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ബാരിയർ-ഫ്രീ ലൈഫ് ഫെയർ ആൻഡ് ബോധവൽക്കരണ ഉച്ചകോടി 1 ഡിസംബർ 4-2022 തീയതികളിൽ ഇസ്താംബുൾ എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിൽ നടക്കും. പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിപ് എർദോഗനും കുടുംബ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രി ഡെരിയ യാനിക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആദ്യത്തെ “വികലാംഗരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതി” പ്രഖ്യാപിക്കും.

കുടുംബ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ബാരിയർ ഫ്രീ ലൈഫ് ഫെയറിന്റെയും ബോധവൽക്കരണ ഉച്ചകോടിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ 1 ന് കുടുംബ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രി ഡെരിയ യാനിക് പങ്കെടുക്കും. ഡിസംബർ 2 ന്, പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ആദ്യത്തെ "വികലാംഗരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതി" പ്രഖ്യാപിക്കും.

"തടസ്സമില്ലാത്ത വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രവർത്തന പദ്ധതികളോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു"

വികലാംഗർക്കും പ്രായമായവർക്കും ആരോഗ്യം, പുനരധിവാസം, പ്രൊഫഷണൽ പരിചരണം എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാവരുമായും അവരുടെ സംയോജനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "ആക്സസിബിൾ ലൈഫ് ഫെയർ ആൻഡ് ബോധവൽക്കരണ ഉച്ചകോടി" എന്ന് മന്ത്രി ദേര്യ യാനിക് തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകൾ, എല്ലാ വികലാംഗരായ വ്യക്തികളെയും പ്രസക്തമായ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികളുമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും.

വികലാംഗ മേഖലയിൽ 2030 വരെ തുർക്കിയുടെ മാർഗരേഖയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ദർശനം, കഴിഞ്ഞ വർഷം വികലാംഗരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് എർദോഗൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി യാനിക് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ "അവകാശങ്ങളുടെയും നീതിയുടെയും സംരക്ഷണം", "ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും", "എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം", "സാമ്പത്തിക ഉറപ്പ്", "സ്വതന്ത്ര ജീവിതം" എന്നിങ്ങനെ 8 തലക്കെട്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ "ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സൊസൈറ്റി" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ”, “ദുരന്തവും മാനുഷിക അടിയന്തരാവസ്ഥയും”, “നിർവ്വഹണവും നിരീക്ഷണവും”. ലക്ഷ്യവും 31 പ്രവർത്തന മേഖലകളും.

മന്ത്രി യാനിക് പറഞ്ഞു.

“എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും നിയമപരമായും സ്ഥാപനപരമായും പ്രായോഗികമായും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ 2030 ലെ തടസ്സമില്ലാത്ത ദർശന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, അവകാശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമീപനത്തോടെ, വികലാംഗർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ തുല്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറാനുള്ള തുർക്കിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പൗരന്മാർ. പ്രവർത്തന പദ്ധതികളോടെ തടസ്സമില്ലാത്ത ദർശന രേഖ നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വൈകല്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ 13 ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, ഈ ശിൽപശാലകളിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫീഡ്‌ബാക്കിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾ ദേശീയതലം തയ്യാറാക്കി. 2023-2025 വർഷങ്ങളിൽ 275 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികലാംഗരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി. തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത 2030 വിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ "വികലാംഗരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതി" തടസ്സരഹിത ജീവിത മേളയിലും അവബോധ ഉച്ചകോടിയിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡിസംബർ 3 അന്താരാഷ്ട്ര വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ദിനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും വികലാംഗരുടെ അവകാശങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിനും പ്രവേശനക്ഷമതയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Günceleme: 29/11/2022 14:20

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ