50 അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രഷറി, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

ട്രഷറി, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
ട്രഷറി, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

ട്രഷറി ആന്റ് ഫിനാൻസ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒഴിവുള്ള 50 (അമ്പത്) അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റർ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരീക്ഷ തീയതിയും സ്ഥലവും

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ എഴുതിയ ഭാഗം 18/02/2023 ന് അങ്കാറയിൽ 10:00 മണിക്ക് നടക്കും.

പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാൻ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരീക്ഷാ പ്രവേശന സ്ഥലങ്ങളും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്‌സിന്റെ (ഇനിമുതൽ "ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിൽ (muhasebat.hmb.gov.tr) കുറഞ്ഞത് 15 പ്രഖ്യാപിക്കും. പരീക്ഷാ തീയതിക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ കരിയർ ഗേറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കില്ല.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്കായി, വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും സ്ഥലവും ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും (hmb.gov.tr) ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

പ്രവേശന പരീക്ഷയും അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകളും

അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റർ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുത്ത്, വാക്കാലുള്ള എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയില്ല.

പ്രവേശന പരീക്ഷ ആവശ്യകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റർ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 30/12/2022 വരെയുള്ള സമയപരിധി പ്രകാരം ഇനിപ്പറയുന്ന പൊതുവായതും പ്രത്യേകവുമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം:

a) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്,

b) ഇക്കണോമിക്‌സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സയൻസസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുടെ നാല് വർഷത്തെ ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസ ഫാക്കൽറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ തുല്യത അംഗീകരിക്കുന്ന നാല് വർഷത്തെ ഫാക്കൽറ്റികളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

സി) 2021-ലോ 2022-ലോ മെഷർമെന്റ്, സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് സെന്റർ പ്രസിഡൻസി (ÖSYM) നടത്തുന്ന പബ്ലിക് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ എക്‌സാമിനേഷനിൽ (KPSS) KPSSP47 അല്ലെങ്കിൽ KPSSP48 സ്‌കോർ തരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 75 (എഴുപത്തിയഞ്ച്) പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം (അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിർദ്ദിഷ്‌ട സ്‌കോറുകളിൽ ഒന്നിലൂടെ മാത്രം. അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്‌കോർ തരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും

ç) പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ എഴുത്ത് ഘട്ടം നടക്കുന്ന വർഷത്തിലെ ജനുവരി ആദ്യ ദിവസം വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് (35) വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കരുത് (01/01/1988-നോ അതിന് ശേഷമോ ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം) ,

d) മുമ്പ് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്,

ഇ) സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കണം.

പരീക്ഷാ പ്രഖ്യാപനവും അപേക്ഷയും

a) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 19/12/2022 (09:00) മുതൽ 30/12/2022 (23:59) വരെ ഇ-ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം/കരിയർ ഗേറ്റ് പബ്ലിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗേറ്റ് (isealimkariyerkapisi.cbis) വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. .gov). .tr) ഇലക്ട്രോണിക് പരിതസ്ഥിതിയിൽ. കരിയർ പോർട്ടൽ (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) വഴി നൽകാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല, കൂടാതെ കാർഗോ വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ നേരിട്ട് നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഇലക്‌ട്രോണിക് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കാരണം അപേക്ഷകൾ അവസാന ദിവസത്തേക്ക് വിടാൻ പാടില്ല.

ബി) പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ ഇ-ഗവൺമെന്റ് വഴി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ ലഭിക്കും. പിശകുകൾ/അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വരാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പ്രസക്തമായ ബോക്‌സ് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത വിവരങ്ങൾ സ്വമേധയാ നൽകുകയും അവരുടെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദ രേഖകൾ .pdf അല്ലെങ്കിൽ .jpeg ഫോർമാറ്റിൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം.

സി) തുർക്കിയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, അറിയിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നില സംബന്ധിച്ച് തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം .pdf അല്ലെങ്കിൽ .jpeg ഫോർമാറ്റിൽ തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
d) പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സൈനിക സേവന വിവരങ്ങൾ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ ലഭിക്കും. സൈനിക വിവരങ്ങളിൽ പിശകുകളുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും സൈനിക സേവന ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപേക്ഷിക്കണം.

d) "നിങ്ങളുടെ ഇടപാട് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി" എന്ന് കാണിക്കാത്ത ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും പരിഗണിക്കില്ല. അതിനാൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായോ എന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശോധിക്കണം.

ഇ) അപേക്ഷാ തീയതികൾക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത്; "നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ" സ്‌ക്രീനിലെ "അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്" കോളത്തിലെ "അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല" എന്ന പ്രക്രിയയിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ "അപ്‌ഡേറ്റ്" ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എഫ്) അപേക്ഷാ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും അവരുടെ അപേക്ഷ വീണ്ടും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ; "നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ" സ്‌ക്രീനിലെ "അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്" കോളത്തിലെ "അപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചു" എന്ന പ്രക്രിയയിൽ, ആദ്യം "പ്രോസസ്സ്" കോളത്തിലെ "റദ്ദാക്കുക" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് അവന്റെ/അവളുടെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കാനാകും. "എന്റെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കുക" ബട്ടൺ. റദ്ദാക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം "അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്" കോളത്തിൽ "അപ്ലിക്കേഷൻ റദ്ദാക്കി" എന്ന വാചകം പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള "പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

g) അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പിശകുകളില്ലാത്തതും പൂർണ്ണവും പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് അനുസൃതവുമാക്കുന്നതിനും അപേക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച രേഖകൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു അവകാശവും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ğ) അപേക്ഷകൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, ഒരു കാരണവശാലും അപേക്ഷകന്റെ അപേക്ഷാ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ കഴിയില്ല.

h) അപേക്ഷയുടെയോ പരീക്ഷയുടെയോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടാം.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ