ചൈനയുടെ ഷെൻഷൗ-15 മനുഷ്യനുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം നാളെ വിക്ഷേപിക്കും

ജിന്നിൻ ഷെൻഷോ മനുഷ്യനെ കയറ്റിയ പേടകം നാളെ വിക്ഷേപിക്കും
ചൈനയുടെ ഷെൻഷൗ-15 മനുഷ്യനുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം നാളെ വിക്ഷേപിക്കും

ഇന്ന് ചൈനയിലെ മനുഷ്യസഹജമായ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ഓഫീസ് നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, ഷെൻ‌സോ-15 മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഫെയ് ജുൻ‌ലോംഗ്, ഡെങ് ക്വിംഗ്മിംഗ്, ഷാങ് ലു എന്നീ മൂന്ന് തയക്കോണട്ടുകൾ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെന്റർ ഇന്ന്. നാളെ ബെയ്ജിംഗ് സമയം 3:15 ന് ഷെൻസോ-23 മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പേടകം വിക്ഷേപിക്കും.

ചൈന മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി Sözcüമനുഷ്യനുള്ള ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്നും, പുതിയ തലമുറ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം, പുതിയ തലമുറ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ, ചാന്ദ്ര ലാൻഡർ, ചന്ദ്രനിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രിക സ്യൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സു ജി ക്വിമിംഗ് പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ പ്രത്യേക മനുഷ്യനെയുള്ള ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി, മനുഷ്യനെയുള്ള ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ചൈനയുടെ സ്വപ്നം ഉടൻ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും ജി ക്വിമിംഗ് പറഞ്ഞു.

Günceleme: 28/11/2022 15:31

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ