ചൈനയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പന 5.28 ദശലക്ഷത്തിലെത്തി

സിൻഡെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പന ദശലക്ഷത്തിലെത്തി
ചൈനയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പന 5.28 ദശലക്ഷത്തിലെത്തി

ശുദ്ധമായ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വീതമുള്ള റെക്കോർഡ് ക്രമീകരണ മൂല്യത്തിലെത്തി. ചൈന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്‌ട്രി മാനുഫാക്‌ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ മേഖലയിൽ ഉറച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ വികസന ചലനാത്മകത പ്രകടമാണ്.

ചൈന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്‌ട്രി മാനുഫാക്‌ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പത്ത് മാസങ്ങളിൽ 5,48 ദശലക്ഷത്തിലധികം നവ-ഊർജ്ജ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവയിൽ 5,28 ദശലക്ഷം വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും ഈ വർഷം 1,1 മടങ്ങ് വർധിച്ചതായി ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും യഥാക്രമം 87,6 ശതമാനവും 81,7 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഭ്യന്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വളരെ ഗണ്യമായ വളർച്ചയാണ് കാണുന്നത്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ