ചൈനയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖല ആദ്യ 10 മാസങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു

സിനിൻ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖല ആദ്യ മാസത്തിൽ പുരോഗതി തുടർന്നു
ചൈനയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖല ആദ്യ 10 മാസങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു

ചൈന ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് പ്രൊക്യുർമെന്റ് ഫെഡറേഷൻ (CFLP) ജനുവരി-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖലയിലെ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചൈനയിലെ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വിപണി മെച്ചപ്പെടുന്നു.

CFLP പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ചൈനയിലെ സോഷ്യൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജനുവരി-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ 3,6 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, ഏകദേശം 275,4 ട്രില്യൺ യുവാൻ ആയി.

Günceleme: 29/11/2022 13:51

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ