മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസിന്റെ 2 താരങ്ങൾ ബിരുദം നേടി

മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ആയിരം സ്റ്റാർ ബിരുദം നേടി
മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസിന്റെ 2 താരങ്ങൾ ബിരുദം നേടി

മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ്, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ടർക്ക്, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് അംഗീകൃത ഡീലർമാരുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ 2014 മുതൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന "നമ്മുടെ EML ഭാവിയുടെ നക്ഷത്രമാണ്" പദ്ധതി, അധിക മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തുർക്കിക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിലും തൊഴിലിലും തുടരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ, 28 നഗരങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന 32 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ (EML) Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Laboratories (MBL) നടപ്പിലാക്കി. Mercedes-Benz ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ, 3-ലധികം അളവുപകരണങ്ങൾ, നോട്ട്ബുക്കുകൾ, ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, പ്രൊജക്ടറുകൾ, 329 എഞ്ചിനുകൾ, ഗിയർബോക്‌സുകൾ, വിവിധ മോഡലുകൾ എന്നിവയും നിലവിലെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളും ഓരോ ലബോറട്ടറിയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകുന്നു. മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് മൊത്തം പിന്തുണ നൽകുന്നു.ഇത് 3,5 ദശലക്ഷം യൂറോ പിന്നിട്ടു.

മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസിൽ 165 വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലി ചെയ്തു

2014 മുതൽ, എം‌ബി‌എല്ലിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 2 ഉം ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം 416 ഉം ആണ്. എം‌ബി‌എൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം 994 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റിക്രൂട്ട് ചെയ്തവരിൽ 63 ശതമാനം പേർ ഓട്ടോമോട്ടീവ് മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 67 പേർ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത 165 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 38 പേർ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്.

"മികച്ച കരിയർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കും"

മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ഓട്ടോമോട്ടീവിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ Şükrü Bekdikhan, പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പുതിയ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു. ബെക്ദിഖാൻ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ ആഘാത വിശകലന പഠനത്തിന് ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലും ഡീലർമാരിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഈ ദിശയിൽ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഡീലർമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ, എം‌ബി‌എൽ മുതൽ ബിരുദം വരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ സിവി തയ്യാറാക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകും. അവരുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത്, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതി ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഡീലർമാരുമായി ചേർന്ന് അവർ മികച്ച കരിയർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.

"ഉത്പാദനത്തിലും തൊഴിലിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ"

"നമ്മുടെ ഇഎംഎൽ ഭാവിയുടെ നക്ഷത്രമാണ്" എന്ന പദ്ധതി തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് കൂടുതൽ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ബെക്ദിഖാൻ പറഞ്ഞു. Mercedes-Benz എന്ന നിലയിൽ, സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി ബെക്ദിഖാൻ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ EML, സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്റ്റ്, വ്യാവസായിക വൊക്കേഷണൽ ഹൈസ്‌കൂളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും അവരുടെ ബിരുദാനന്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 8 വർഷമായി ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് നന്ദി, ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമോട്ടീവ് മേഖലയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസിന്റെ പിന്തുണ നേടുകയും ബിസിനസ്സ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ഡീലർമാരിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ വകുപ്പുകളിലും ഒരു കരിയർ പാത വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം മുതൽ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സ് ലോകത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് ഫലപ്രദമായ റോളുകൾ വഹിക്കാനാകുമെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ EML, ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാർ പ്രോജക്റ്റ്, ചെറുപ്പം മുതലേ ഉൽപ്പാദനത്തിലും തൊഴിലിലും പങ്കാളികളാകാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് വിജയിച്ചു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ