മിമർ സിനാൻ ഓവർപാസ് എസ്കലേറ്ററുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്

മിമർ സിനാൻ അപ്പർ പാസേജ് എസ്കലേറ്റർ പടികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എടുത്തു
മിമർ സിനാൻ ഓവർപാസ് എസ്കലേറ്ററുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്

7 മുതൽ 70 വയസ്സുവരെയുള്ള നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളും പ്രായമായവരും വികലാംഗരുമായ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കൊകേലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, നിർമ്മിച്ച എസ്കലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എലിവേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തുടരുന്നു. ആസൂത്രിത അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായി ഡി -100 ഹൈവേയുടെ ഇസ്മിറ്റ് ക്രോസിംഗിലുള്ള മിമർ സിനാൻ മേൽപ്പാലത്തിലെ മധ്യ എസ്കലേറ്ററുകൾ എനർജി, ലൈറ്റിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ അഫയേഴ്‌സ് വകുപ്പുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ടീമുകൾ ഏറ്റെടുത്തു.

10 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിരിക്കും

ആസൂത്രിതമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അനുസൃതമായി സുരക്ഷാ സെൻസർ, സ്റ്റെപ്പ്, റെയിൽ പുതുക്കൽ ജോലികൾ നടത്തുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ ടീമുകൾ, പാതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള എസ്കലേറ്ററുകൾ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രദേശത്ത് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ