പ്രസിഡന്റ് സോയർ: 'ഞങ്ങൾ ഈ മാതൃരാജ്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എന്നേക്കും നിലനിർത്തും.

പ്രസിഡന്റ് സോയർ, ഈ ദേശസ്‌നേഹ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കും ഞങ്ങൾ എന്നേക്കും നിലനിർത്തും
പ്രസിഡന്റ് സോയർ 'ഞങ്ങൾ ഈ മാതൃരാജ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും എന്നേക്കും നിലനിർത്തും'

ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മേയർ Tunç Soyerരക്തസാക്ഷികളുടെയും വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രക്തസാക്ഷികൾക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കും യോഗ്യരായിരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് അവർ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച പ്രസിഡന്റ് സോയർ പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ ഈ മാതൃരാജ്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എക്കാലവും ജീവനോടെ നിലനിർത്തും."

ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മേയർ Tunç Soyerസെപ്തംബർ 19-ന് വെറ്ററൻസ് ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ അത്താഴത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പവും അദ്ദേഹം എത്തി. ചരിത്ര കൽക്കരി വാതക ഫാക്ടറിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ. Tunç Soyer അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നെപ്ടൺ സോയർ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഇസ്മിർ ഡെപ്യൂട്ടീസ് കനി ബെക്കോ, ഭാര്യ മുബെറ ബെക്കോ, ബെദ്രി സെർട്ടർ, മുറാത്ത് മന്ത്രി, മാഹിർ പോളത്ത്, ജില്ലാ മേയർമാർ, ഈജിയൻ ആർമി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ബുർഹാൻ അക്താസ്, സതേൺ സീ ഏരിയയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമാൻഡ്, മറൈൻ കേണൽ കുനെയ്റ്റ് സിവിഡോകെൻ, സൈനിക അംഗങ്ങൾ, അംബാസഡർമാർ, കോൺസൽമാർ, ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, മുതിർന്ന സംഘടനകളുടെ തലവൻമാർ, അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിൽ, ഗാസി മുസ്തഫ കെമാൽ അതാതുർക്കിന്റെയും എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളുടെയും സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു നിമിഷത്തെ മൗനത്തിനു ശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥന വായിച്ചു.

"ഞങ്ങൾ ഈ മാതൃരാജ്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എക്കാലവും നിലനിർത്തും"

സംഘടനയിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം sohbet യുടെ പ്രസിഡന്റ് Tunç Soyer, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, “നാം മനുഷ്യർ അവരുടെ വേരുകളോടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തന്റെ ഭൂതകാലം അറിയാത്തവന് ഭാവിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം നമ്മുടെ വേരുകളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ വീര സേനാനികളോടും വിശുദ്ധ രക്തസാക്ഷികളോടും ഉള്ള വിശ്വസ്തത ഒരു കടമ മാത്രമല്ല. വിശ്വസ്തത നമുക്ക് ഭൂതകാലത്തോടും ഭാവിയോടും ഉള്ള കടമാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാന്യമായ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണിത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളെയും വിമുക്തഭടന്മാരെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കണം. അതിനാൽ, ഈ വിലയേറിയ ദിനത്തിലും എല്ലായ്‌പ്പോഴും, നാം അവരുടെ പൈതൃകത്തെയും പരസ്പരം മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളും വിമുക്തഭടന്മാരും ഈ ഭൂമികളുടെ അവിഭാജ്യമായ സമഗ്രതയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില നൽകി. ഈ മാതൃരാജ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും ഞങ്ങൾ എന്നേക്കും നിലനിർത്തും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"നിന്റെ നിഴൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ"

ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ബന്ധുക്കൾ, വെറ്ററൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി മേയർ സോയർ പറഞ്ഞു, “നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളും വിമുക്തഭടന്മാരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കരവിരുത് മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു ആത്മീയ ഭാഗം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ആദരവോടെ വണങ്ങുകയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെറ്ററൻസ്, വേരുകൾ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ വലിയ വിമാന മരങ്ങൾ. ജീവിതത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന ചൂടാണെങ്കിലും, അങ്ങയുടെ ഭീമാകാരമായ നിഴൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ. നിങ്ങളുടെ അവകാശം നേടുക. ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാണെന്ന് കാണിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ