ഓൺലൈൻ ബാലൻസ് ചാർജ് തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ESTRAM മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

ഓൺലൈൻ ബാലൻസ് ലോഡിംഗ് അഴിമതികൾക്കെതിരെ ESTRAM മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
ഓൺലൈൻ ബാലൻസ് ചാർജ് തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ESTRAM മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

എസ്‌കിസെഹിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ESTRAM-ന്റെ ഓൺലൈൻ ബാലൻസ് ലോഡിംഗ് പ്രക്രിയ അനുകരിച്ച് പൗരന്മാരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​എതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ പൗരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി എസ്കിസെഹിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ എസ്‌കാർട്ടുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ സൈറ്റുകൾക്ക് ഇരയായെന്ന പൗരന്മാരുടെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ; ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിന് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായും ESTRAM-മായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. പൊതുഗതാഗതത്തിൽ പൗരന്മാരെ ESTRAM-ന്റെ ഉപയോഗം http://www.estram.com.tr വിലാസത്തിൽ നിന്നോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നോ എസ്കാർട്ട് ബാലൻസ് ലോഡുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് ഇരയാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ ESTRAM ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ