CHP's Akın: 'അക്കുയുവിലെ തർക്കത്തിൽ ലണ്ടൻ കോടതികൾ തീരുമാനിക്കും'

ലണ്ടൻ കോടതിയിൽ CHP യുടെ അക്കിൻ അക്കുയു തർക്കം തീർപ്പാക്കും
CHP's Akın 'ലണ്ടൻ കോടതികൾ അക്കുയുവിലെ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും'

CHP ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അഹ്മത് അകിൻ അക്കുയു ആണവ നിലയത്തെ (NGS) കുറിച്ച് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി.

പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന അക്കുയു ആണവ നിലയത്തിന് (NGS) വേണ്ടിയുള്ള "പദ്ധതിയുടെ ഉടമ റഷ്യയാണ്" എന്ന് സർക്കാർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി അകിൻ പ്രസ്താവിച്ചു, "ലണ്ടനിലെ കോടതികൾ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്ത്, തുർക്കി അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്. പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ; "എല്ലാ സമയത്തും അവർ അത് എടുക്കും" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിരോധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവഹാര പ്രക്രിയ നിർത്താൻ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയോ? പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി.

മെർസിനിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന അക്കുയു ആണവനിലയത്തിന്റെ (എൻജിഎസ്) നിർമാണത്തിന്റെ പ്രധാന കരാറുകാരായ İçtaş ന്റെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ, പദ്ധതി ആഭ്യന്തരവും പദ്ധതിയുമാണെന്ന പ്രഭാഷണം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി CHP ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അഹ്മത് അകിൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. ദേശീയത ശരിയല്ല.

"പ്രൊജക്റ്റ് റഷ്യക്കാർ" എന്ന് സർക്കാരിന് പറയേണ്ടി വന്നു"

തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, അകിൻ പറഞ്ഞു, “ഊർജ്ജ-പ്രകൃതിവിഭവശേഷി മന്ത്രി ഫാത്തിഹ് ഡോൺമെസ്, പദ്ധതിയിൽ ആഭ്യന്തരമോ ദേശീയമോ ആയ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു, “റഷ്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച അക്കുയു ആണവ നിലയം” എന്ന വാചകത്തോടെ. ഫെഡറേഷൻ, പദ്ധതിയുടെ ഉടമ”. എകെ പാർട്ടി സർക്കാർ; നിർമ്മാണ മാതൃകയിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരു മാതൃകയും ഇല്ലാത്ത അക്കുയു പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമാണ് എന്ന വ്യവഹാരത്തിലൂടെ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ; ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പദ്ധതി റഷ്യയുടേതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു. അവന് പറഞ്ഞു.

"ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷനെ" എർദോഗൻ ന്യായീകരിച്ചു

പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ ഈ ആഴ്ച ആദ്യം അക്കുയു ആണവ നിലയത്തിൽ ഒരു നിശബ്ദ സന്ദർശനം നടത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അക്യുയുവിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിയമപരമല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന തുർക്കി കമ്പനി, വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലണ്ടനിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിലേക്ക്. അതനുസരിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത്, തുർക്കി അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റിലെ തർക്കങ്ങളിൽ ലണ്ടനിലെ കോടതികൾ തീരുമാനിക്കും.

പ്രസിഡന്റ് എർദോഗന്റെ അക്കുയു സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനയുടെ അഭാവത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അകെൻ പറഞ്ഞു, “പ്രസിഡണ്ടിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഊർജ മന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. റഷ്യൻ, തുർക്കി കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥത പ്രക്രിയ തടയാൻ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അക്കുയു പോലെയുള്ള വരുമാനം ഉറപ്പുനൽകുന്ന പദ്ധതികളിൽ പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ "അവർ അത് പന്തിൽ പുറത്തെടുക്കും" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മദ്ധ്യസ്ഥതയെ പ്രതിരോധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവഹാര പ്രക്രിയ നിർത്താൻ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് കെമാൽ കിലിഡാരോഗ്‌ലു തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവഹാര സമ്പ്രദായത്തിന് എകെ പാർട്ടി സർക്കാരും എതിരാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ