സുപ്രീം മിലിട്ടറി കൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ അംഗീകാരം നൽകി

ഉന്നത സൈനിക കൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ അംഗീകാരം നൽകി
സുപ്രീം മിലിട്ടറി കൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ അംഗീകാരം നൽകി

ടർക്കിഷ് സായുധ സേനയിലെ (TSK) ജനറൽ/അഡ്മിറൽ, കേണൽ പദവികൾ ചർച്ച ചെയ്ത സുപ്രീം മിലിട്ടറി കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് റെസെപ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ അംഗീകാരം നൽകി, അവർക്ക് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും, അവരുടെ കാലാവധി നീട്ടും. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം വിരമിക്കുന്നവർ.

അദ്ധക്ഷത Sözcüപ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിപ് എർദോഗന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സിൽ നടന്ന 2022 സുപ്രീം മിലിട്ടറി കൗൺസിൽ (YAS) യോഗത്തിന് ശേഷം ഇബ്രാഹിം കാലിൻ തന്റെ പത്രപ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു: “നാവിക സേനയുടെ കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ അഡ്മിറൽ അഡ്‌നാൻ ഓസ്‌ബലും വ്യോമസേന കമാൻഡറും ജനറൽ ഹസൻ കുകാക്യുസ്, ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം വിരമിച്ചു, നാവികസേനയുടെ കമാൻഡർ, അഡ്മിറൽ എർക്യുമെന്റ് ടാറ്റ്‌ലിയോഗ്‌ലു നേവൽ ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡർ, കോംബാറ്റ് എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡർ ജനറൽ ആറ്റില്ല ഗുലാനെ എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡറായി നിയമിച്ചു. പറഞ്ഞു.

തുർക്കി സായുധ സേനയിലെ (ടിഎസ്‌കെ) ജനറൽ/അഡ്‌മിറൽ, കേണൽ എന്നിവരുടെ പദവിയിൽ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത്, അവരുടെ കാലാവധി നീട്ടൽ, ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം വിരമിക്കുന്നവർ എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് എർദോഗന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, കാലിൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തുടർന്നു:

“30 ആഗസ്റ്റ് 2022 വരെ, 16 ജനറൽമാരും അഡ്മിറൽമാരും ഒരു ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്കും 47 കേണൽമാരെ ജനറൽ, അഡ്മിറൽമാരായും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. 40 ജനറൽമാരുടെയും അഡ്മിറലുകളുടെയും കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയപ്പോൾ 313 കേണൽമാരുടെ കാലാവധി 2 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം 38 ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ 2022 ജനറൽമാരും അഡ്മിറൽമാരും വിരമിച്ചു. ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ജനറൽ യാസർ ഗുലറുടെ പ്രായപരിധിയും കാലാവധിയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനാ കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ അദ്‌നാൻ ഓസ്ബൽ, എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡർ ജനറൽ ഹസൻ കുകാക്യുസ് എന്നിവർ ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം വിരമിച്ചതിനാൽ നാവികസേനാ കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ എർക്യുമെന്റ് തത്‌ലിയോസ്‌ലുവിനെ നാവികസേനാ കമാൻഡറായി നിയമിച്ചു. , കൂടാതെ കോംബാറ്റന്റ് എയർഫോഴ്സ് കമാൻഡർ ജനറൽ ആറ്റില്ല ഗുലാൻ എയർഫോഴ്സ് കമാൻഡറായി.

ജനറൽമാരുടെയും അഡ്മിറലുകളുടെയും എണ്ണം, ഇപ്പോഴും 264 ആണ്, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2022 വരെ 273 ആയിരിക്കുമെന്ന് കാലിൻ പറഞ്ഞു:

“30 ഓഗസ്റ്റ് 2022 വരെ, എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സിയ സെമൽ കഡിയോഗ്‌ലു, ലാൻഡ് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽമാരായ യിൽമാസ് യെൽദിരിം, ബഹ്തിയാർ ഇൽദിരിം, ബഹ്‌തിയാർ ഇൽദ്‌റിം എന്നിവരിലേക്ക് ഫുൾ ജനറൽ പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പദവിയിലേക്ക്. ലാൻഡ് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽമാരായ ഒസ്മാൻ അയ്താക്, മുസ്തഫ കോസാൻ, ടാമർ അറ്റയ്, അൽപാർസ്‌ലാൻ കിലിൻ, ഫെത്തി ഒൽതുലു, സിനാൻ എറൻ, റിയർ അഡ്മിറൽമാരായ റാഫെറ്റ് ഒക്താർ, എർഹാൻ അയ്‌ഡൻ, നിഹാത് ബാരൻ, ജനറൽ നവൽസെൻ, കമാൻഡ് കമാൻഡ്, ബ്രിഗേഡിയൻ, ബ്രിഗേഡിയർ എയ്ഡൻ, ബ്രിഗേഡിയർ എയ്‌ഡാൻ എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഓസ്‌മെൻ സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടി.

ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ജനറൽമാർ, അഡ്മിറൽമാർ, കേണലുകൾ എന്നിവരുടെ പുതിയ പദവികളും ചുമതലകളും പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ജനറൽമാർക്കും അഡ്മിറലുകൾക്കും കേണലുകൾക്കും കലിൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. സേവനങ്ങള്.

മറുവശത്ത്, പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ YAŞ പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തി.

തന്റെ പോസ്റ്റിൽ, പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ പറഞ്ഞു: “സുപ്രീം മിലിട്ടറി കൗൺസിലിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീര സൈന്യത്തിനും എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രതിരോധം വർധിച്ചുവരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിരമിച്ച കമാൻഡർമാരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനും പുതിയ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് വിജയം നേരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഉപയോഗിച്ചു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ