14 കരാറുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം

സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം തൊഴിലാളികളെ നിരന്തരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും
സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം തൊഴിലാളികളെ നിരന്തരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും

സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 4 ന്റെ ഖണ്ഡിക (ബി) പരിധിയിൽ സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യാനും കരാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജോലി ചെയ്യാനും 06/06/1978-ലെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തോടെ 7/15754 എന്ന നമ്പറിൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ശീർഷകം, വകുപ്പ്, പോയിന്റ് തരം, സ്ഥാനം, നമ്പർ എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് മൊത്തം 14 കരാർ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനറൽ വ്യവസ്ഥകൾ

അപേക്ഷകരിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യതകൾ, നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ലെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ, പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനത്തിനായി വ്യക്തമാക്കിയ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ തേടുന്നു:

1. ഒരു ടർക്കിഷ് പൗരനായിരിക്കുക,

2. അപേക്ഷാ സമയപരിധി പ്രകാരം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം,

3. അപേക്ഷാ സമയപരിധി പ്രകാരം 35 വയസ്സ് (മുപ്പത്തിയഞ്ച്) പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കരുത്,

4. പൊതു അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്,

5. ടർക്കിഷ് പീനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 53-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവുകൾ കഴിഞ്ഞാലും; മനഃപൂർവം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ വർഷം മാപ്പുനൽകുകയോ തടവിലാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താലും, ഭരണഘടനാ ക്രമത്തിനും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, കൊള്ളയടിക്കൽ, കൈക്കൂലി, മോഷണം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ലംഘനം വിശ്വാസം, വഞ്ചന, പാപ്പരത്തം, ബിഡ് റിഗ്ഗിംഗ്, പ്രകടനത്തിലെ കൃത്രിമം, കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കൽ,

6. പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൈനിക സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ; സൈനിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്, സജീവമായ സൈനിക സേവനം നടത്തുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റിസർവ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുത്,

7. തന്റെ കർത്തവ്യം തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന മാനസികരോഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക.

അപേക്ഷയും സ്ഥലവും

1. അപേക്ഷകൾ 22/08/2022-28/08/2022 ന് ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സ്വീകരിക്കും,

2. അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇ-ഗവൺമെന്റ്, സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം - കരിയർ ഗേറ്റ്-റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗേറ്റ് alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​ആണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കും.

3. ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതല്ല,

4. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രവിശ്യയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ, കൂടാതെ ഒന്നിലധികം പ്രവിശ്യകളിലേക്കോ യോഗ്യതകളിലേക്കോ (പഠനം, സ്ഥാനം) നടത്തിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല, കാരണം അവർ റാങ്കിംഗിൽ പങ്കെടുക്കും. അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവിശ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി,

5. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും കരിയർ ഗേറ്റിലും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ