1017 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം

യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം
യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം

തൊഴിൽ നിയമം നമ്പർ 4857, ജനറൽ സ്റ്റാഫും നടപടിക്രമവും സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ 2, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണം, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ (İŞKUR) വ്യവസ്ഥകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മുൻ കുറ്റവാളികളെയോ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെയോ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, മൊത്തം 767 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ, 144 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ, 106 വികലാംഗരായ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ, 1017 മുൻകാല തൊഴിലാളികൾ യുവജന കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിയമിക്കുന്നതിനായി കുറ്റവാളികളെ ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊഫഷനിൽ നിയമിക്കും, അവരുടെ വിതരണം അനുബന്ധ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപേക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ

 • എ) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്.
 • b) തുർക്കി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വിദേശികളുടെ തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും കലകളും സംബന്ധിച്ച നിയമ നമ്പർ 2527-ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മുൻവിധികളില്ലാതെ, പൊതു, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുക.
 • സി) 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം (12.08.2004-നോ അതിനുമുമ്പോ ജനിച്ചത്).
 • d) മാപ്പ് നൽകിയാലും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ ക്രമത്തിനും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, രാജ്യരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണകൂട രഹസ്യങ്ങൾക്കും ചാരവൃത്തിക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, കൊള്ളയടിക്കൽ, കൈക്കൂലി, മോഷണം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം, വഞ്ചനാപരമായ പാപ്പരത്തം, ടെൻഡറിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, പ്രകടനത്തിലെ കൃത്രിമം, കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്.
 • ഇ) പ്രത്യേക നിയമത്തിലോ മറ്റ് നിയമനിർമ്മാണത്തിലോ ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുക.
 • എഫ്) പൊതു അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
 • g) സുരക്ഷാ അന്വേഷണം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൈവ് ഗവേഷണം പോസിറ്റീവായി അവസാനിപ്പിക്കണം.
 • h) ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ, വാർദ്ധക്യ അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായ പെൻഷൻ എന്നിവ സ്വീകരിക്കരുത്.
 • i) തന്റെ കർത്തവ്യം തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക.
 • j) മുഴുവൻ സമയ ജോലികൾക്കും ഷിഫ്റ്റ് ജോലികൾക്കും തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത്.
 • k) അപേക്ഷിച്ച സ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രവിശ്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കാൻ.
 • l) അപേക്ഷിച്ച സ്ഥാനത്തിനായുള്ള ലിംഗ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന്.
 • m) മുൻ കുറ്റവാളികളുടെയോ പരിക്കേറ്റവരുടെയോ ജോലിക്കായി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും ബാധകമാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 4-ലെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ (എ) ഉപഖണ്ഡികയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻ കുറ്റവാളിയായിരിക്കുക. തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വികലാംഗനല്ല, മുൻ കുറ്റവാളികളുടെ സ്ഥിരം സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി,
 • n) വൈകല്യമുള്ള സ്ഥിരം തൊഴിലാളി സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും ബാധകമാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ (i) ഉപഖണ്ഡികയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപ്രാപ്തമാക്കുക,

അപേക്ഷാ രീതി, സ്ഥലവും തീയതിയും

1) അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ TR ID നമ്പറും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് esube.iskur.gov.tr ​​എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിലെ "ജോബ് സീക്കർ" ലിങ്ക് വഴി 08 ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ 2022 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, സർവീസ് പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും Alo 170 ലൈനിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ നൽകാം.

2) ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (İŞKUR) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിലെ ഒരു ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

3) അപേക്ഷകളിൽ, വിലാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ ആദ്യ സെറ്റിൽമെന്റ് വിലാസം കണക്കിലെടുക്കും. അപേക്ഷാ കാലയളവിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. താമസസ്ഥലം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിലാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, പോപ്പുലേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കും. അപേക്ഷാ കാലയളവിനുള്ളിൽ ജനസംഖ്യാ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (İŞKUR) യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിലാസ വിവര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ, അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസം മാറ്റുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രസക്തമായ അറിയിപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

4) ഈ അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

5) അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പിശകുകളില്ലാത്തതും സമ്പൂർണ്ണവും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുസൃതവുമാക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ