ബർസയിലെ തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതത്തിനുള്ള പുതിയ നീക്കം

ബർസയിലെ തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതത്തിനുള്ള പുതിയ നീക്കം
ബർസയിലെ തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതത്തിനുള്ള പുതിയ നീക്കം

നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്‌നം തടയുന്നതിനും സുഖപ്രദമായ ഗതാഗതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ആരംഭിച്ച ഇന്റർസെക്ഷൻ ക്രമീകരണ പഠനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ, ഇനോൻ സ്ട്രീറ്റ്-സാഫർ ബൊളിവാർഡ്-ഗാസി സ്ട്രീറ്റിന്റെ കവലയായ മറ്റാഡോർ ജംഗ്ഷനിൽ ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ബർസയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ട്രാഫിക് പ്രശ്‌നം കുറയ്ക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതം നൽകുന്നതിനുമായി അതിന്റെ പദ്ധതികൾ തുടരുന്നു, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജംഗ്ഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. ട്രാഫിക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മറ്റാഡോർ ജംഗ്ഷന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു, ഇത് ധാരാളം വാഹന കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ഇനോൻ സ്ട്രീറ്റ്-സാഫർ ബൊളിവാർഡ്-ഗാസി സ്ട്രീറ്റിന്റെ കവലയാണ്. ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ അലിനൂർ അക്താസ്, പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുകയും അധികാരികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അയൽപക്കത്തെ പ്രധാനികളുമായും പ്രദേശത്തെ പൗരന്മാരുമായും സംസാരിച്ചു. sohbet അവൻ ചെയ്തു.

സമഗ്രമായ ഡിസൈൻ പദ്ധതി

ബർസ വളരെ മനോഹരവും താമസയോഗ്യവുമായ നഗരമാണെന്നും എന്നാൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച കാരണം ട്രാഫിക്കിലും ഗതാഗതത്തിലും ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിച്ച പ്രസിഡന്റ് അലിനൂർ അക്താസ്, ട്രാഫിക്കിലെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയ സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനായി അപഹരിക്കൽ, നിർമ്മാണം, ജംഗ്ഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച മേയർ അക്താസ്, ബർസയിലെ ഗതാഗതവും നഗരത്തിന്റെ പഴയ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഗതാഗതവും സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരു സുപ്രധാന നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചു. 3-4 വർഷമായി മറ്റഡോർ ജംഗ്ഷനിൽ കൊള്ളയടിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ച മേയർ അക്താസ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ അധികാരമേറ്റ ദിവസം മുതൽ, കവലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേഖലാ മേധാവികൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു. മറ്റഡോർ ജംഗ്ഷനിൽ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ജംഗ്‌ഷന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, സഫർ ബൊളിവാർഡിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും, കൂടാതെ ഇനോൻ സ്ട്രീറ്റിനെ ഒരു പ്രശ്‌നമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. İnönü Caddesi-Zafer Boulevard ജംഗ്ഷന് അതിന്റെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ഘടന കാരണം ഈ മേഖലയിലെ ഗതാഗതം നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദിവസത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മണിക്കൂറിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. റൂട്ടിൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ഹൗസിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഇതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. 1/1000 സ്കെയിൽ ചെയ്ത നടപ്പാക്കൽ സോണിംഗ് പ്ലാനിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഏരിയയ്ക്കായി ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതം

സഫർ സ്ട്രീറ്റിന്റെ കവലയിൽ നിർമിക്കുന്ന റൗണ്ട് എബൗട്ട് ദ്വീപോടെ സഫർ ബൊളിവാർഡിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലാകുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച മേയർ അക്താസ് പറഞ്ഞു, ഇതുവഴി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഏരിയയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൈമാറാനും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. İnönü സ്ട്രീറ്റ് കവല നിയന്ത്രിക്കും. സോണിംഗ് പ്ലാനുകളിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള അവസാന നിരയിലേക്ക് ഗാസി സ്ട്രീറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, ഗാസി സ്ട്രീറ്റിന് ഇനോൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മേയർ അക്താസ് പ്രസ്താവിച്ചു. İnönü സ്ട്രീറ്റ്-സാഫർ ബൊളിവാർഡ്-ഗാസി സ്ട്രീറ്റ് കവലയിൽ 4-ഘട്ട സിഗ്നലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്‌ഷൻ ക്രമീകരിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മേയർ അക്താസ് പറഞ്ഞു, “ഈ രീതിയിൽ, എല്ലാ ദിശകളിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ട്രാഫിക് ഫ്ലോ നൽകും. മാറ്റഡോർ ജംഗ്ഷൻ പദ്ധതിക്കൊപ്പം, 6 ആയിരം 700 മീ 3 ഖനനം, 6 ആയിരം 200 മീ 3 പൂരിപ്പിക്കൽ, 2 ആയിരം 500 മീ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 3 ആയിരം 675 മീ 2 പാർക്കറ്റ്, 920 മീ 3 ഉത്ഖനനം പൂരിപ്പിക്കൽ, 257 മീ 3 കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കും. ഇതിന്റെ ആകെ ചെലവ് ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം 350 ആയിരം TL ആണ്. പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ, പ്ലാന്റ്മിക്സ്-ബേസ്, ഹോട്ട് അസ്ഫാൽറ്റ് കോട്ടിംഗ് ഉത്പാദനം 20 ആയിരം മീ 2 പ്രദേശത്ത് പ്രയോഗിക്കും. ഇതിന്റെ ആകെ ചെലവ് ഏകദേശം 4 ദശലക്ഷം 50 ആയിരം TL ആണ്. പൊതുവേ, ഇതിന് 5 ദശലക്ഷം 500 ആയിരം TL വിലയുണ്ട്. കാലക്രമേണ നടത്തേണ്ട മറ്റ് കൈയേറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്താംബുൾ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ആരോഗ്യകരമായ കണക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കാനും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഗതാഗതം തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പ്രദേശത്തിനും നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങൾക്കും ബർസയ്ക്കും പ്രയോജനകരമാകട്ടെ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ