ജൂലൈയിലെ സാന്ദ്രതയിൽ അന്റാലിയ വിമാനത്താവളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്

അന്റാലിയ വിമാനത്താവളം ജൂലൈയിൽ സാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാമതാണ്
ജൂലൈയിലെ സാന്ദ്രതയിൽ അന്റാലിയ വിമാനത്താവളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്

ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി ആദിൽ കാരിസ്മൈലോഗ്ലു വ്യോമയാന മേഖലയെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം പ്രസ്താവന നടത്തി. പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ഈ പദ്ധതികളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ കാരയ്സ്മൈലോഗ്‌ലു, തങ്ങളും ഇതിന്റെ ഫലം കൊയ്തതായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ ശരാശരി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് അനുസരിച്ച് യൂറോകൺട്രോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, “ജൂലൈയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ 11 ആയിരം 62 പേരും 30 ആയിരം 732 പേരും പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ലൈനുകളിൽ മൊത്തം 41 ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾ.794 വിമാന ഗതാഗതം യാഥാർത്ഥ്യമായി. ആഭ്യന്തര ലൈനുകളിൽ 1 ദശലക്ഷം 736 ആയിരം യാത്രക്കാർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ലൈനുകളിൽ 4 ദശലക്ഷം 982 ആയിരം യാത്രക്കാർക്കും സേവനം നൽകി. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം തിരഞ്ഞെടുത്ത യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 7 ദശലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു.

ഈദ് അൽ-അദ്ഹയ്ക്ക് ശേഷം റെക്കോർഡ് തകർത്ത അന്റാലിയ എയർപോർട്ട് ജൂലൈയിൽ സാന്ദ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, "വിമാന ഗതാഗതം ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ 3, 948, അന്താരാഷ്ട്ര ലൈനുകളിൽ 25, 723, 29 ആയിരം എന്നിങ്ങനെയാണ്. ആകെ 671. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ആഭ്യന്തര ലൈനുകളിൽ 602, അന്താരാഷ്ട്ര ലൈനുകളിൽ 986 ദശലക്ഷം 4 ആയിരം, ആകെ 578 ദശലക്ഷം 5 ആയിരം. ഇതേ കാലയളവിൽ, സബിഹ ഗോക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ 181 ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളും 8 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു. മൊത്തം 961 ദശലക്ഷം 9 ആയിരം യാത്രക്കാർ, ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ 296 ദശലക്ഷം 1 ആയിരം, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളിൽ 527 ദശലക്ഷം 1 ആയിരം, സബിഹ ഗോക്കൻ എയർപോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇസ്മിർ അഡ്‌നാൻ മെൻഡറസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ആകെ 6 വിമാന ഗതാഗതമുണ്ടെന്നും 985 ദശലക്ഷം 1 ആയിരത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സേവനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കരൈസ്മൈലോഗ്‌ലു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, അങ്കാറ എസെൻബോഗ വിമാനത്താവളത്തിൽ 64 വിമാന ഗതാഗതം ഉള്ളപ്പോൾ, 6 ആയിരം. 228 യാത്രക്കാർ പറക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ