'കെ‌പി‌എസ്‌എസ് ഫലത്തിന്റെ സാധുത കാലയളവ്' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫഹ്‌റെറ്റിൻ ആൾട്ടൂണിന്റെ പ്രസ്താവന

കെ‌പി‌എസ്‌എസ് ഫലത്തിന്റെ സാധുത കാലയളവിന്റെ വിശദീകരണം ഫഹ്‌റെറ്റിൻ ആൾട്ടൺ
'കെ‌പി‌എസ്‌എസ് ഫലത്തിന്റെ സാധുത കാലയളവ്' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫഹ്‌റെറ്റിൻ ആൾട്ടൂണിന്റെ പ്രസ്താവന

പബ്ലിക് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ എക്‌സാമിനേഷനും (കെപിഎസ്‌എസ്) പബ്ലിക് സ്‌ഥാപനങ്ങളിലെ പേഴ്‌സണൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയകളും പുതിയ കെപിഎസ്‌എസ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും "കെപിഎസ്എസ് ഫലത്തിന്റെ സാധുത കാലയളവ്" വിലയിരുത്തുമെന്നും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഫഹ്‌റെറ്റിൻ ആൾട്ടൂൻ പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി ആൾട്ടൂൺ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ 2022-കെപിഎസ്എസിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ആൾട്ടൂൺ തന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, “2022-കെ‌പി‌എസ്‌എസിന്റെ പരിധിയിൽ ജൂലൈ 31 ന് നടന്ന സെഷനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് 6-7, 14 തീയതികളിൽ നടക്കേണ്ട സെഷനുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, പേഴ്‌സണൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയകൾ. പുതിയ KPSS കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. കെ‌പി‌എസ്‌എസിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ സെപ്തംബർ 17 ന് ആരംഭിക്കുന്ന കെ‌പി‌എസ്‌എസ് കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകൾക്കും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനും ശേഷം ക്വാട്ടയും നിബന്ധനകളും വെവ്വേറെ പ്രഖ്യാപിക്കും. അവന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഉപയോഗിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി ആൾട്ടൂൺ, തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലെ തന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ തുടർച്ചയിൽ, ഈ വർഷം പൊതു ചുമതലകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള "കെപിഎസ്എസ് ഫലത്തിന്റെ സാധുത കാലയളവ്" വിലയിരുത്തി.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി ആൾട്ടൂൺ പ്രസ്താവിച്ച "കെപിഎസ്എസ് ഫലങ്ങളുടെ സാധുത കാലയളവ്" ഈ വർഷം പൊതു ചുമതലകളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കെപിഎസ്എസ് ഫലങ്ങൾ അടുത്ത കെപിഎസ്എസിനൊപ്പം കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ബാധകമാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. "അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല." എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ആൾട്ടൂൺ തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു:

“ഈ വർഷം പൊതു ചുമതലകളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കെ‌പി‌എസ്‌എസ് ഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത കെ‌പി‌എസ്‌എസിനൊപ്പം 'കെ‌പി‌എസ്‌എസ് ഫല സാധുത കാലയളവ്' പ്രയോഗിക്കും, കൂടാതെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടില്ല. തുടക്കം മുതലേ ഈ പ്രക്രിയ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ ഒരു പൗരനെ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരയാക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ