കാർഷിക-അടിസ്ഥാന അക്വാകൾച്ചർ OIZ മലത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു

കാർഷിക-അടിസ്ഥാന അക്വാകൾച്ചർ OIZ മലത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു
കാർഷിക-അടിസ്ഥാന അക്വാകൾച്ചർ OIZ മലത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു

മലത്യ ഗവർണർ ഹുലുസി ഷാഹിൻ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേയർ സെലാഹട്ടിൻ ഗൂർകൻ, എകെ പാർട്ടി എംകെവൈകെ അംഗം മലത്യ ഡെപ്യൂട്ടി ബുലെന്റ് തൂഫെൻകി എന്നിവർ ചേർന്ന് അർഗുവൻ ജില്ലയിലെ മലത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ അക്വാകൾച്ചർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി.

അഗ്രികൾച്ചറൽ അക്വാകൾച്ചർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിനായി ഗവർണർ ഷാഹിനും മേയർ ഗൂർകനും അർഗുവൻ ജില്ല സന്ദർശിച്ചു, എകെ പാർട്ടി എംകെവൈകെ അംഗം മലത്യ ഡെപ്യൂട്ടി ബ്യൂലന്റ് ടുഫെൻകി, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാസ്‌കെ ജനറൽ മാനേജർ മെഹ്‌മെത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ താഹിർ മെഹ്‌മെറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ. എന്നിവരും മത്സ്യ ഉത്പാദകരും പങ്കെടുത്തു.

അർഗുവാനിലെ ഒരു ഫിഷ് ഫാമിൽ ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ ഷാഹിൻ പറഞ്ഞു, “തുർക്കിയുടെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മലത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇത് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ പോലും 77 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ കയറ്റുമതി ശേഷി നൽകുന്നു, 8 ടൺ മത്സ്യ ഉൽപ്പാദനം. നിലവിലെ അപേക്ഷകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ 700 ആയിരം 8 ടണ്ണിലേക്ക് 700 ആയിരം ടൺ കൂടി ചേർക്കും. എന്നാൽ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നമുക്ക് 12 മടങ്ങ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ” അവന് പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 1 ബില്യൺ യൂറോയുടെ കയറ്റുമതി ശേഷിയുള്ള ഒരു വലിയ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചതായി ഗവർണർ ഷാഹിൻ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികളും സംരംഭകരും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ തുർക്കിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. YIKOP യുടെയും ഞങ്ങളുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ, തുർക്കിയിലെ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രത്യേക OIZ ന്റെ മത്സ്യബന്ധനം ഞങ്ങൾ നടത്തും. ഫിഷറീസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് OIZ-നൊപ്പം ഈ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ മികച്ചതായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ, തുർക്കി, മലത്യ, മറ്റൊരു വലിയ മേഖല. kazanഞങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഈ 77 മില്യൺ യൂറോ 2-3-5 മടങ്ങും ഒടുവിൽ 10 മടങ്ങും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, OIZ-നും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

OIZ-കൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപകർ ഇനിയും വർധിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ടഫെൻകി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, “അർഗുവൻ ജില്ലയിൽ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണസംഘം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഒരു ഫിഷറി OIZ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് തുർക്കിയിൽ ആദ്യത്തേതാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ സ്ഥാപിക്കും. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഘടിത വ്യവസായ മേഖലകൾ ഞങ്ങൾ മാലാത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കാർഷിക അധിഷ്ഠിത OIZ-കളും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലി OSB അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹരിതഗൃഹ OIZ ന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ടെൻഡർ നടന്നു. ഇപ്പോൾ, മത്സ്യബന്ധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു OIZ മാലത്യയിലേക്ക് മാറ്റി. kazanഞങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. നിലവിൽ 51 സജീവ നിക്ഷേപകരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതിനാൽ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ഫീഡ് വിതരണം, മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സൗകര്യത്തിന്റെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകൾ വിലയിരുത്തി ചെലവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ലോകവുമായി മത്സരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലത്യ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റ് ഗൂർകാൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, “സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത. kazanഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അർഗുവൻ ബഹെലി. ഇതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. മുമ്പത്തെ പ്രക്രിയയിൽ, അരപ്ഗിർ മേഖലയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംരംഭകരും ഈ OIZ-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുമായ ഞങ്ങൾ 20 കിലോമീറ്റർ അസ്ഫാൽറ്റ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചു, കൂടാതെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഗതാഗതം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനം. ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അർഗുവൻ ക്രോസ്റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഗതാഗത ധമനിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. തുർക്കിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ആയതിനാലും അതിനായി 1100 ഡികെയറുകളുടെ ഒരു പ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാലും, ഈ സ്ഥലം നിലവിൽ അതിന്റെ നിലവിലെ ശേഷിയുടെ 10% ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, അവർ ഇതിൽ നിന്ന് 77 ദശലക്ഷം യൂറോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. , ഞങ്ങൾ ഇത് 100% കപ്പാസിറ്റി ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഏകദേശം 1 ബില്യൺ യൂറോയുടെ അധിക മൂല്യം മലത്യയ്ക്ക് നൽകും. പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി.

അവർ മുമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഗൂർകെൻ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ, ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംരംഭകരും പങ്കാളികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രക്രിയയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിണാമത്തിനായി ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും, ഗതാഗത ധമനിയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരും, പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ശീതീകരണ സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഗതാഗത ധമനികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി, ഞങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ സംരംഭകരുമായി ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി. ഈ സൃഷ്ടികളുടെ തുടർച്ചയുടെ പോയിന്റ്. പറഞ്ഞു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ