വിൻഡ് എനർജിയിൽ തുർക്കി കയറ്റുമതി സേവനങ്ങൾ

വിൻഡ് എനർജിയിൽ തുർക്കി കയറ്റുമതി സേവനങ്ങൾ
വിൻഡ് എനർജിയിൽ തുർക്കി കയറ്റുമതി സേവനങ്ങൾ

ലോകം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റിന്റെ പിന്നിൽ. ആഗോളതലത്തിൽ 743 ജിഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ഊർജ്ജ ശേഷിയിൽ എത്തിയ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയുടെ പ്രധാന പോയിന്റ് ടർബൈനുകളുടെ നിയന്ത്രണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയാണ്. ടർബൈനുകളുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുമായി, പരമ്പരാഗത രീതികൾ കൂടാതെ സ്വയംഭരണ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത്യാധുനിക പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3DX™ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് നന്ദി, വിൻഡ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് സ്വയം വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും 2022ൽ ഏകദേശം 10 ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമെന്നും Ülke Energy General Manager Ali Aydın പറഞ്ഞു. Ülke തുർക്കിയിലെ ഊർജ വിദഗ്ധരും കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജത്തിൽ ഇനി സേവന കയറ്റുമതി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവർ ഒരു രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ഭാവിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നിക്ഷേപം ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ക്രമവും ക്രമരഹിതവുമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാവിയും കാര്യക്ഷമതയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ പരിശോധന, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ നടത്തുന്നത് നിക്ഷേപകർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജത്തിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. kazanഅത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ, മെയിന്റനൻസ് മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടേതായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സേവന തുടർച്ചയിൽ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത കൈവരിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ച ഡയറക്ടർ അലി അയ്ഡൻ, തുർക്കിയിലെയും വിവിധ ടർബൈൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആറായിരത്തിലധികം ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോളതലത്തിൽ, സ്വിസ് സുൽസർ ഷ്മിഡ് ലബോറട്ടറീസുമായി സഹകരിച്ച്, ഇത് 6 യൂണിറ്റായി ഉയരുമെന്നും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ കാറ്റാടി ഊർജ മേഖലയിൽ തികച്ചും ആഭ്യന്തര ബ്രാൻഡ് ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന വൈദഗ്ധ്യ പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ മേഖലയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും തങ്ങളെ അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്നതായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, തങ്ങൾ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ സേവനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി അയ്ഡൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ രംഗത്ത് ഉറച്ച ചുവടുകൾ തുടരുമെന്നും.

കാറ്റ് ടർബൈൻ മെയിന്റനൻസ് പ്രക്രിയകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതികൾ, അവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സമയവും ചെലവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വളരെ ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ടർബൈനുകളുടെ ബ്ലേഡുകളിൽ ദൃശ്യമായതോ അദൃശ്യമായതോ ആയ കേടുപാടുകൾ ടർബൈനിന്റെ ആയുസ്സിനെയും പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്തെയും ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 3DX™ പരിശോധനാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് നന്ദി, കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളിൽ പോലും പൂർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അലി ഐഡൻ പറയുന്നു. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ. റോപ്പ് ആക്‌സസ്സിൽ പ്രതിദിനം ഒരു ടർബൈൻ ബ്ലേഡ് പരിശോധിക്കാമെന്നും ഇത് പരമ്പരാഗത രീതിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിംഗിലെ പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ രീതി അപര്യാപ്തമാണെന്നും പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1 ചിറക് പരിശോധിച്ചതായി ഐഡൻ പറഞ്ഞു. ഡ്രോണുകൾ അവർ സ്വയംഭരണ ഫ്ലൈറ്റുകൾ നടത്തി, ലഭിച്ച ഡാറ്റ ആഗോള രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയായ സുൽസർ ഷ്മിഡ് പങ്കിട്ടു, അവർ 1DX™ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ വേഗത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ