അമസ്യയുടെ ഡ്രീം ഫെർഹട്ട് ഹിൽ കേബിൾ കാർ പ്രോജക്റ്റിനായി കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു

അമസ്യയുടെ ഡ്രീം ഫെർഹട്ട് ഹിൽ കേബിൾ കാർ പ്രോജക്റ്റിനായി കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു
അമസ്യയുടെ ഡ്രീം ഫെർഹട്ട് ഹിൽ കേബിൾ കാർ പ്രോജക്റ്റിനായി കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു

നഗരത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന, അമസ്യ മേയർ മെഹ്‌മെത് സാറിയുടെ പ്രയത്‌നവും പ്രയത്‌നവും കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേബിൾ കാർ പദ്ധതിക്ക് കൗണ്ട്‌ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു.

അമസ്യയുടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അമസ്യയുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് റോപ്‌വേ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രദേശം അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടീമുകൾ പദ്ധതിക്ക് തയ്യാറായി. പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന അമസ്യ മേയർ മെഹ്മത് സാറിയുടെ കേബിൾ കാർ പ്രോജക്റ്റ് ഉടൻ ടെൻഡറിന് നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 7 മില്യൺ യൂറോ (130 മില്യൺ ടിഎൽ) ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേബിൾ കാറിന് പുറമേ, പ്രൊമെനേഡിലെ സാമൂഹിക ശക്തിപ്പെടുത്തൽ മേഖലകൾക്കായി 100 ദശലക്ഷം ടിഎൽ ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ; മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓപ്പൺ കാർ പാർക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഫെർഹത്ത് പർവതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന കേബിൾ കാറിന്റെ സംവിധാനം 380 ഡികെയർ പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുകയും 1553 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് ഗൊണ്ടോള ഇനത്തിലാണ്. , 8 ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പനോരമിക് വ്യൂ ഉണ്ട്, 22 ക്യാബിനുകൾ കൂടാതെ മണിക്കൂറിൽ 1000 ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ഫെർഹാറ്റ്, സിറിൻ പ്രൊമോഷൻ ഏരിയ, വാഹന റോഡ്, കിയോസ്‌ക്കുകൾ, ആംഫി തിയേറ്റർ, കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾ, കൺട്രി റസ്റ്റോറന്റ്, കൺട്രി കോഫി, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് വ്യൂവിംഗ് ടെറസുകൾ, പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്, അലങ്കാര കുളങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുള്ള പ്രൊമെനേഡുകൾ എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ