അങ്കാറ YHT സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറി തുറന്നു

അങ്കാറ YHT സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറി തുറന്നു
അങ്കാറ YHT സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറി തുറന്നു

സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അങ്കാറ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ (YHT) സ്റ്റേഷനിൽ 5 ആയിരം വർക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലൈബ്രറി തുറന്നു. സാംസ്കാരിക-ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി അഹ്മത് മിസ്ബാഹ് ഡെമിർക്കൻ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന YHT സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്ത് തങ്ങൾ ഒരു ലൈബ്രറിയും സൃഷ്ടിച്ചതായി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഡെമിർകാൻ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന വളരെ ബോട്ടിക്കും സവിശേഷവുമായ ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. .” പറഞ്ഞു.

YHT സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, തുർക്കിയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പോയിന്റിൽ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഡെമിർക്കൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ലൈബ്രറിയിൽ 5 പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡെമിർക്കൻ പറഞ്ഞു:

“ഇവിടെ, വിനോദസഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൂടാതെ, ഞങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസിക്കുകൾ, നോവലുകൾ, കവിതകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത്തരമൊരു സ്ഥലത്ത്, വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും യാത്രയിലുടനീളം പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതൊരു നല്ല ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അങ്കാറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനും അനുയോജ്യമാണ്.

ഇസ്താംബുൾ എയർപോർട്ട്, എസെൻബോഗ എയർപോർട്ട്, കോനിയ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവർ അത്തരം ലൈബ്രറികൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതായി ഡെമിർകാൻ കുറിച്ചു.

ടൂറിസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിദേശ ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്രോതസ്സുകൾ അടങ്ങിയ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ തുർക്കിയിലെ ഏത് ലൈബ്രറിയിലും എത്തിക്കാം.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ