30 കരാറുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം

സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം തൊഴിലാളികളെ നിരന്തരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും
സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം തൊഴിലാളികളെ നിരന്തരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും

സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 4 ന്റെ ഖണ്ഡിക (ബി) പരിധിയിൽ സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യാനും കരാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജോലി ചെയ്യാനും 06/06/1978-ലെ 7/15754 എന്ന നമ്പരിലുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തോടെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയോടെ, കരാർ ചെയ്ത 30 റെസ്റ്റോറർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനറൽ വ്യവസ്ഥകൾ
അപേക്ഷകരിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യതകൾ, നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ലെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ, പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനത്തിനായി വ്യക്തമാക്കിയ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ തേടുന്നു:

1. ഒരു ടർക്കിഷ് പൗരനായിരിക്കുക,

2. അപേക്ഷാ സമയപരിധി പ്രകാരം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം,

3. അപേക്ഷാ സമയപരിധി പ്രകാരം 35 വയസ്സ് (മുപ്പത്തിയഞ്ച്) പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കരുത്,

4. പൊതു അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്,

5. ടർക്കിഷ് പീനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 53-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവുകൾ കഴിഞ്ഞാലും; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ ക്രമത്തിനും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, കൊള്ള, കൈക്കൂലി, മോഷണം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസ ദുരുപയോഗം, വഞ്ചന, പാപ്പരത്തം, ബിഡ് റിഗ്ഗിംഗ്, പ്രകടനത്തിലെ കൃത്രിമം എന്നിവയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് , കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നോ കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കൽ,

6. പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൈനിക സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ; സൈനിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്, സജീവമായ സൈനിക സേവനം നടത്തുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റിസർവ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുത്,

7. തന്റെ കർത്തവ്യം തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന മാനസികരോഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക.

അപേക്ഷയും സ്ഥലവും
1. അപേക്ഷകൾ 10/08/2022-21/08/2022 ന് ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സ്വീകരിക്കും,

2. അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിലൂടെ അപേക്ഷിക്കും - കരിയർ ഗേറ്റ്-ഇ-ഗവൺമെന്റ് വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗേറ്റ് alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​ആണെങ്കിൽ,

3. ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതല്ല,

4. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രവിശ്യയിലേക്കും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കും മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ, ഒന്നിലധികം പ്രവിശ്യകളിലേക്കോ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ ഉള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല, കാരണം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവിശ്യയ്‌ക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്ന റാങ്കിംഗിൽ അവർ പങ്കെടുക്കും,

5. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും കരിയർ ഗേറ്റിലും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ