ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 249 ബില്യൺ ഡോളർ ഗതാഗത നിക്ഷേപം ചൈനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ചൈനയിൽ നടത്തിയ ഗതാഗത നിക്ഷേപത്തിന്റെ ബില്യൺ ഡോളർ
ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 249 ബില്യൺ ഡോളർ ഗതാഗത നിക്ഷേപം ചൈനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ചൈനയുടെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇന്ന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ചൈനയുടെ ഗതാഗതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി. ചൈനീസ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം Sözcüവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വിവിധ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ, ഏപ്രിലിലെ ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് ശേഷം ചൈനയുടെ ഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രധാന സൂചകങ്ങൾ ക്രമേണ വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന് സു ഷു ചി പ്രസ്താവിച്ചു. നിക്ഷേപം ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്നും ഗതാഗത മേഖലയിലെ സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപം വർഷം തോറും 6,7 ശതമാനം ഉയർന്ന് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 1,6 ട്രില്യൺ യുവാൻ (249 ബില്യൺ ഡോളർ) ആയി ഉയർന്നുവെന്നും ഷു പറഞ്ഞു.

ചരക്കുകൂലിയുടെ അളവ് മുൻവർഷത്തെ അതേ കാലയളവിലെ അതേ നിലയിലാണെന്നും വിദേശ വ്യാപാരത്തിനായുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ കണ്ടെയ്‌നർ അളവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഷു തന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തുടർന്നു: ഗതാഗത നിക്ഷേപവും എക്‌സ്‌പ്രസ് ബിസിനസ് വോളിയവും പൊതുവെ തിരിച്ചെത്തി. സാധാരണ വികസന പ്രക്രിയയിലേക്ക്. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ വാണിജ്യ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന്റെ അളവ് 24,27 ബില്യൺ ടണ്ണിൽ എത്തിയതിനാൽ ചരക്ക് അളവിലെ വീണ്ടെടുക്കലും തുടരുന്നു.

റോഡ് ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ അളവ് 4,6 ബില്യൺ ടണ്ണിലെത്തി, മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 17,7 ശതമാനം കുറഞ്ഞു, അതേസമയം നദിയിലൂടെയും കടൽ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം 4,5 ബില്യൺ ടണ്ണും 4,1 ശതമാനം വാർഷിക വർദ്ധനവോടെ പൂർത്തിയാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുവെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച ഷു ചി, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 37,2 ബില്യൺ ആണെന്നും, പുതിയ റൗണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ കാരണം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 2,76 ശതമാനം വാർഷിക കുറവുണ്ടായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തുറമുഖ കണ്ടെയ്‌നർ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, കണ്ടെയ്‌നർ അളവ് 3 ശതമാനം വാർഷിക വർദ്ധനവോടെ 140 ദശലക്ഷം ടിഇയുയിലെത്തി, വിദേശ വ്യാപാര കണ്ടെയ്‌നർ അളവ് 6,1 ശതമാനം വാർഷിക വർദ്ധനവോടെ 85 ദശലക്ഷം ടിഇയു കവിഞ്ഞു. .

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ