അവർ അവരുടെ സ്വപ്ന രൂപകല്പന പാലത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു

പാലത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന അവർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു
അവർ അവരുടെ സ്വപ്ന രൂപകല്പന പാലത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു

തുർക്കിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പൊതു റാമ്പുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനമെന്ന നിലയിൽ നടപ്പാക്കിയ "TekeRRenk Yolu Project" ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എസ്കിസെഹിറിലാണ്.

വികലാംഗരായ വ്യക്തികൾ രൂപകല്പന ചെയ്ത പഠനം പൗരന്മാരുടെ വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.

എസ്കിസെഹിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സോഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ വികലാംഗ സേവന യൂണിറ്റ് നഗരത്തിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ "TekeRRenk Yolu പ്രോജക്റ്റ്", അഡലാർ പോർസുക്ക് ബൊളിവാർഡിലെ പാലത്തിലും റാമ്പുകളിലും നടപ്പിലാക്കി.

സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പാലത്തിന്റെ മാറ്റവും പൗരന്മാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചു.

വികലാംഗരായ വ്യക്തികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വളരെയധികം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, പ്രോജക്റ്റ് ടീം ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി, “TekeRRenk Yolu Project Eskişehir-ലെ വീൽചെയർ ഉപയോക്താക്കളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് ഡിസൈൻ ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചു. ഗ്രൗണ്ടിലെ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ, വീൽചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അടയാളപ്പെടുത്തലിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അവർ കരുതിയ കോമ്പോസിഷനുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വികലാംഗരായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ സാധാരണ താമസസ്ഥലങ്ങളുടെയും പ്രവേശനക്ഷമതയിലേക്കും ഉപയോഗക്ഷമതയിലേക്കും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന TekeRRenk Yolu പ്രോജക്റ്റ്, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, മുൻഗണനാ ഉപയോഗം, എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നിറങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയവും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതും പരിവർത്തനപരവുമായ ശക്തിയെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുർക്കിയിൽ വീൽചെയർ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹിക ധാരണ മാറുകയാണ്. ബോധവൽക്കരണ പഠനത്തിലൂടെ, പൊതുമേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവേശനക്ഷമത എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. എസ്കിസെഹിറിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പ്രോജക്റ്റ്, സാമൂഹിക അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും വികലാംഗരുടെ സ്വപ്ന രൂപകല്പനയും അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ