1 വികലാംഗ തൊഴിലാളിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ TÜRASAŞ

TURASAS വികലാംഗ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും
TÜRASAŞ

ടർക്കി റെയിൽ സിസ്റ്റം വെഹിക്കിൾസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കുമായി തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ പരിധിയിൽ, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്കറിയ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി, വികലാംഗരായ തൊഴിലാളികളെ ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി വഴി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും ( İŞKUR) തൊഴിൽ നിയമ നമ്പർ 4857-ന് വിധേയമായി അനിശ്ചിതകാല തൊഴിൽ കരാറിനൊപ്പം.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ

1) ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ, വാർദ്ധക്യ അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായ പെൻഷൻ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല,

2) പ്രഖ്യാപന തീയതി പ്രകാരം 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും 35 വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കരുത്

3) സൈനിക സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല (ചെയ്തത്, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക),

4) ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ/പ്രൊഫഷനുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ/ജില്ലാ തലത്തിൽ സംഭരണങ്ങൾ നടത്തും. അപേക്ഷകളിൽ, വിലാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ വിലാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും.

5) പ്രസിദ്ധീകരണ ദിനത്തിലെ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും രേഖകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക,

6) പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ ഫലമായി നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റായതുമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി അവരുടെ മുൻഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരെ നിയമിക്കില്ല. അത് ചെയ്താലും നിയമന നടപടി റദ്ദാക്കും. നിശ്ചിത സമയത്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരെ നിയമിക്കില്ല.

7) റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലാളികളുടെ ട്രയൽ കാലയളവ് 4 മാസമാണ്, കൂടാതെ ട്രയൽ കാലയളവിനുള്ളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ തൊഴിൽ കരാർ അറിയിപ്പ് കാലയളവിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടാതെ അവസാനിപ്പിക്കും.

അപേക്ഷാ രീതി, സ്ഥലവും തീയതിയും, ഡോക്യുമെന്റ് ഡെലിവറി നടപടിക്രമങ്ങൾ

1. ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (İŞKUR) വെബ്സൈറ്റ് വഴി 08.06.2022 നും 14.06.2022 നും ഇടയിൽ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി നടത്തും. (വ്യക്തിപരമായോ തപാൽ വഴിയോ ഇ-മെയിൽ വഴിയോ നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല)

2. ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും İŞKUR വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരു ജോലിസ്ഥലത്തേക്കും പ്രൊഫഷനിലേക്കും മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

3. ആവശ്യമായ സേവന തരങ്ങൾക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഒരു നോട്ടറി ഡ്രോയിംഗും വാക്കാലുള്ള പരിശോധനയും വഴി നിർണ്ണയിക്കും. ഒഴിവുള്ള ജോലികളുടെ എണ്ണവും (പ്രഖ്യാപിത സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം) കൂടാതെ ഒറിജിനൽ, പകരക്കാരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഒറിജിനൽ എണ്ണവും İŞKUR വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകരിലും ഒരു നോട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും, മുൻഗണനയുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ, കൂടാതെ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ കൃത്യസമയത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നവർ വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കും.

4. നറുക്കുകളുടെ നോട്ടറി ഡ്രോയിംഗ് 23.06.2022-ന് ഞങ്ങളുടെ സകാര്യ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നടക്കും. ഡ്രോയിംഗ് സമയം പിന്നീട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. (ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല)

5. നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സമയവും മറ്റ് അറിയിപ്പുകളും turasas.gov.tr-ൽ പ്രഖ്യാപിക്കും കൂടാതെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകില്ല.

6. വരച്ച തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും മാറ്റമുണ്ടായാൽ, turasas.gov.tr-ൽ ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകും.

7. നിയമിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം kazan"സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കൈവ് റിസർച്ച് ലോ" നമ്പർ 7315 അനുസരിച്ച് ആർക്കൈവൽ ഗവേഷണം നടത്തും.
8. ലോട്ടറിയുടെ ഫലമായി നറുക്കെടുത്ത പേര്, നിയമനത്തിന് അവകാശമുള്ള വ്യക്തി kazanഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ, രേഖകൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും turasas.gov.tr/ എന്നതിൽ അറിയിക്കും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ