9 കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
3546 കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

31/12/2008-ലെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും 27097-നുള്ളിൽ 8 എന്ന നമ്പറിലുള്ളതുമായ "പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും വൻതോതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റുകളിൽ കരാർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തത്ത്വങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ" 9 ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവ നടത്തുന്ന എഴുത്ത്, വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിജയ ക്രമം അനുസരിച്ച് XNUMX (ഒമ്പത്) ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പേഴ്സണലുകളെ നിയമിക്കും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ജനറൽ വ്യവസ്ഥകൾ  

a) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്,

b) നാല് വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ-ഇലക്‌ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തുല്യത അംഗീകരിച്ച വിദേശത്തുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ബിരുദം നേടുക.

സി) ഉപഖണ്ഡികയിൽ (ബി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ, നാല് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഫാക്കൽറ്റികളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകൾ, ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്രം എന്നീ വകുപ്പുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തുല്യത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിൽ നിന്ന്. ഇതല്ലാതെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുന്നതിന് (പ്രതിമാസ മൊത്ത കരാർ വേതന പരിധിയുടെ 2 മടങ്ങ് ലഭിക്കുന്ന തസ്തികകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം)

ç) സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്‌മെന്റ്, ഈ പ്രക്രിയയുടെ മാനേജ്‌മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും മാനേജ്‌മെന്റും എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് (3) വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേതന പരിധിയുടെ ഇരട്ടി കവിയാത്തവർക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 5 (അഞ്ച്) വർഷമെങ്കിലും, (പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ: ഐടി ജീവനക്കാരെന്ന നിലയിൽ, നിയമ നമ്പർ 657-ന് വിധേയമായി സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ പ്രകാരം അതേ നിയമത്തിലെ 4-ാം ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉപഖണ്ഡിക (ബി) അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രി-നിയമം നമ്പർ 399, കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾക്ക് പ്രീമിയം അടച്ച് തൊഴിലാളിയുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമാറ്റിക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ) ഡോക്യുമെന്റഡ് സേവന കാലയളവുകൾ എടുക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടിലേക്ക്),

d) കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫറലുകളുടെ ഹാർഡ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപിത നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജ്‌മെന്റിനെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു,

ഇ) പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, അവൻ സാധാരണ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രായമെത്തിയെങ്കിൽ, അവന്റെ സജീവ സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റിസർവ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക.

അപേക്ഷയും തീയതിയും

1- സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം-കരിയർ ഗേറ്റ് പബ്ലിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റും ഇ-ഗവൺമെന്റിലെ കരിയർ ഗേറ്റും 24-30.06.2022-ന് ഇടയിൽ alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr ​​വഴി നടക്കും. അപേക്ഷകൾ ഇലക്‌ട്രോണിക് രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ, തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ ഉള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

2- സി-സ്റ്റേറ്റ് പാസ്‌വേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപേക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് (turkive.gov.tr). പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു e-Dcvlet പാസ്‌വേഡ് നേടിയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷയിൽ അവരുടെ ടിആർ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ സഹിതമുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് PTT സെൻട്രൽ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് c-Dcvlet പാസ്‌വേഡ് അടങ്ങുന്ന എൻവലപ്പ് ലഭിക്കും.

3- അപേക്ഷാ സമയത്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ;

  • a) കരിക്കുലം വീറ്റ,
  • b) SGK സേവന പ്രസ്താവന (ഇ-ഗവൺമെന്റ് SGK രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പേജിൽ നിന്നുള്ള ബാർകോഡ് പ്രമാണം),
  • ഇ) പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ (യോഗ്യതകൾ) തലക്കെട്ടിലെ ലേഖനത്തിൽ (ç) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തന കാലയളവുകൾ കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇവയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ജോലി സമയം ഐടി ജീവനക്കാരായി ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജോലി സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് എടുക്കും. ഇതനുസരിച്ച്:
  • എ. ബാർകോഡ് SGK സേവന ബ്രേക്ക്ഡൗൺ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാലയളവുകളിൽ ഇ-ഗവൺമെന്റ് വഴി ലഭിക്കും,
  • ബി. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാലയളവുകൾക്കായി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു രേഖ.
  • ç) പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകൾ (യോഗ്യതകൾ) തലക്കെട്ടിലെ ഇനത്തിൽ (ഡി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് (2) നിലവിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം,
  • d) ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളിൽ ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അനുഭവമോ അനുഭവമോ കാണിക്കുന്ന രേഖകളും (സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ നേടിയിരിക്കണം).

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ