എക്സ്പ്രസ് കൊറിയർ കമ്പനികളുടെ 5 മാസത്തെ വരുമാനം 60 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി

എക്സ്പ്രസ് കൊറിയർ കമ്പനികളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി
എക്സ്പ്രസ് കൊറിയർ കമ്പനികളുടെ 5 മാസത്തെ വരുമാനം 60 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി

വർഷത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ചൈനീസ് കൊറിയർ സേവനദാതാക്കൾ എക്‌സ്‌പ്രസ് ഡെലിവറിയുടെ അളവിൽ ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനുവരി-മെയ് മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ കൊറിയർ കമ്പനികൾ മൊത്തം 3,3 ബില്യൺ പാഴ്സലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു, മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 40,95 ശതമാനം വർധന. വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വരുമാനവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2 ശതമാനം വർധിച്ച് 400,55 ബില്യൺ യുവാൻ (ഏകദേശം 60 ബില്യൺ ഡോളർ) ആയി.

വർഷത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിലെ എക്‌സ്‌പ്രസ് ഡെലിവറി വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഷാങ്ഹായ് എല്ലാ ചൈനീസ് നഗരങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ ഗ്വാങ്‌ഷോ, ഷെൻ‌ഷെൻ, ജിൻ‌ഹുവ, ഹാങ്‌ഷോ എന്നിവ പിന്തുടർന്നു.

ജനുവരി-മേയ് കാലയളവിൽ ചൈനയുടെ തപാൽ വരുമാനം 5,9 ബില്യൺ യുവാനിലെത്തി, ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 531,78 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായി തപാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. മേയിൽ മാത്രം ഈ മേഖലയുടെ വരുമാനം 4,4 ശതമാനം വർധിച്ചു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ