പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം 207 കരാർ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും

പരിസ്ഥിതി, നഗര മന്ത്രാലയം
പരിസ്ഥിതി, നഗര മന്ത്രാലയം

പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു! 48 പ്രവിശ്യകളിലായി 207 ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കും. അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു. ÖSYM പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുൻഗണനാ ഗൈഡ് അനുസരിച്ച്, ജൂൺ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ, പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള പേഴ്‌സണൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം ക്ലീനിംഗ് പേഴ്സണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷ ആവശ്യകതകൾ ഇതാ.

10 ജൂൺ 15 മുതൽ 2022 വരെ ÖSYM-ലേക്ക് അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനകൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ മുൻഗണനാ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ 15 ജൂൺ 2022-ന് 23.59:XNUMX-ന് അവസാനിക്കും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതുവായ വിവരണം

1-പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേന്ദ്ര, പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി, 22.11.2020-ന് മെഷർമെന്റ്, സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് സെന്റർ പ്രസിഡൻസി (ÖSYM) നടത്തിയ പബ്ലിക് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റം, സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നം. ആർട്ടിക്കിൾ ബി അനുസരിച്ച്, കരാറുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും.

2- ÖSYM വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സേവന യൂണിറ്റുകളിൽ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന തീയതികൾ, ആവശ്യപ്പെടേണ്ട രേഖകൾ, മറ്റ് വിശദീകരണ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (csb.gov.tr).

3- ÖSYM സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയുടെ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് രേഖകളൊന്നും അയയ്ക്കില്ല.

4-തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്ലേസ്മെന്റ് ഫീസ് എത്രയാണ്?

പ്ലേസ്മെന്റ് ഫീസ് 30,00 TL ആണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഫീസ് അടയ്‌ക്കും. പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഫീസ് അടയ്‌ക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മുൻഗണനകൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കും, അവ പ്ലേസ്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. നിക്ഷേപിച്ച പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഫീസ് ഒരു കാരണവശാലും റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ