'വേസ്റ്റ് ഈസ് ഇനഫ്' ഔട്ട്‌ഡോർ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം ബർസയിൽ ആരംഭിച്ചു

'വേസ്റ്റ് എനഫ് ഓപ്പൺ എയർ ബോധവത്കരണ പരിശീലനം ബർസയിൽ ആരംഭിച്ചു'
'വേസ്റ്റ് ഈസ് ഇനഫ്' ഔട്ട്‌ഡോർ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം ബർസയിൽ ആരംഭിച്ചു

ബർസയെ ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സുപ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 'സീറോ വേസ്റ്റ്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി 'വേസ്റ്റ് എനഫ്' ഓപ്പൺ എയർ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.

ആഗോളതാപനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വായു, ജലം, മണ്ണ് മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സുപ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയ ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. നഗരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണം, പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം, മാലിന്യവും മാലിന്യവും അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി 'വേസ്റ്റ് എനഫ്' ഔട്ട്ഡോർ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജൂലൈ 15ന് ജനാധിപത്യ ചത്വരത്തിൽ പുനരുപയോഗം, മാലിന്യം പരിസ്ഥിതിക്ക് വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, തുർക്കിയിലെ നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ശരാശരി 137,5 കിലോഗ്രാം മാലിന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ ടിൻ പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചു.

നഗര സംസ്കാരം

ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ അലിനൂർ അക്താസ്, 'വേസ്റ്റ് ഇനഫ്' ബോധവൽക്കരണ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രചരണത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, ചില മാലിന്യങ്ങൾ 100 വർഷത്തിലും ചിലത് ആയിരം വർഷത്തിലും പ്രകൃതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. റീസൈക്ലിംഗ് ബിസിനസിനെ അവർ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മേയർ അക്താസ് പറഞ്ഞു, “7 മുതൽ 77 വരെയുള്ള എല്ലാ ബർസകളും ഈ ബിസിനസ്സ് പരിപാലിക്കുകയും അതിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാലിന്യങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുക. ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പുനരുപയോഗം ഒരു നഗര സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ, ബർസ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ വലിയ മാലിന്യ രൂപവുമായി ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല. ബർസയിലുടനീളമുള്ള 17 ജില്ലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭീമാകാരമായ പ്രതിനിധി മാലിന്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ അവബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യും. kazanഞങ്ങൾ പോകും, ​​”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക നിക്ഷേപങ്ങൾ

ബർസയെ ആരോഗ്യകരമായ നഗരമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പാരിസ്ഥിതിക നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അവർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, പ്രസിഡന്റ് അക്താസ് പറഞ്ഞു, “ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, സ്ട്രീം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പുതിയ ഹരിത ഇടം. kazanനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, സംയോജിത മാലിന്യ സംസ്കരണം, വ്യവസായ ഇൻവെന്ററി, നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഖനനം, പരിശോധന തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജ കാര്യക്ഷമത പഠനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബർസറേ സ്റ്റേഷൻ മേൽക്കൂരകളിൽ ഒരു GES നിക്ഷേപം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ സ്ഥാപനം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ, ഖരമാലിന്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങളും പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് മൂല്യം കൂട്ടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യെനികെന്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിലും ഈസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റിയിലും മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 3 HEPP-കളും 4 GES നിക്ഷേപങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് BUSKİ അതിന്റെ വാർഷിക ഊർജ്ജ ആവശ്യത്തിന്റെ 15 ശതമാനം ഈ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് നിറവേറ്റുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന നിലയിൽ, ബർസയെ ആരോഗ്യകരവും കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യവുമായ നഗരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. മിസ് എമിൻ എർദോഗന്റെ കീഴിലുള്ള 'സീറോ വേസ്റ്റ്' പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച 'വേസ്റ്റ് എനഫ്' ഔട്ട്‌ഡോർ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ഒപ്പം അത് ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ അവബോധം.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ