മുൻ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി: 'യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു'

മുൻ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു
മുൻ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി 'യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു'

മുൻ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ലോറൻസ് സമ്മേഴ്‌സ് ഇന്നലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നതാണ് യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങളും അവ്യക്തമാണെന്നും എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പ്രവചനം അമേരിക്ക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും സമ്മർസ് പറഞ്ഞു.

“പണപ്പെരുപ്പം 4% ​​ത്തിൽ കൂടുതലും തൊഴിലില്ലായ്മ 4% ത്തിൽ കൂടുതലുമാണ്, ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകില്ല,” സമ്മേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന് പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സമ്മേഴ്‌സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, അതിവേഗം ഉയരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ ഫെഡറൽ കൂടുതൽ സമൂലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാന്ദ്യം അനിവാര്യമല്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ജാനറ്റ് യെല്ലൻ അതേ ദിവസം പറഞ്ഞു.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാകുമെന്നും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച ആരംഭിക്കുമെന്നും കണക്കാക്കിയ യെല്ലൻ, ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ മാന്ദ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ