ബിഎംഡബ്ല്യു ഷെൻയാങ്ങിൽ പുതിയ ഫാക്ടറി തുറന്നു

BMW Shenyang പുതിയ ഫാക്ടറി ആക്ടി
ബിഎംഡബ്ല്യു ഷെൻയാങ്ങിൽ പുതിയ ഫാക്ടറി തുറന്നു

ചൈനയിലെ ഷെൻയാങ്ങിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് നിർമിച്ച ലിഡ ഫാക്ടറി ഇന്നലെ ഔദ്യോഗികമായി തുറന്നു. പദ്ധതി RMB 15 ബില്ല്യൺ (US$ 2,24 ബില്ല്യൺ) എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ചൈനീസ് വിപണിയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമായി മാറി.

ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ് ലിഡ ഫാക്ടറി തുറക്കുന്നതെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു i3, ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് മിഡ്-സൈസ് സ്‌പോർട്‌സ് സെഡാൻ, ഷെയ്‌യാങ്ങിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു.

Nihon Keizai Shimbun-ലെ വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച്, BMW പുതിയ ഫാക്ടറിയെ എല്ലാ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചൈനീസ് വിപണിയിൽ ഒരു പങ്ക് നേടുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ടെസ്‌ലയും ആഭ്യന്തര ബ്രാൻഡുകളും സാധാരണമായതിനാൽ, ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ എതിരാളികൾ കുറവല്ല. ചൈനയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പന ബിഎംഡബ്ല്യു എത്രത്തോളം വ്യാപിപ്പിക്കും എന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

ചൈനയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ നിലവിലെ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഷെൻയാങ് നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലിഡ ഫാക്ടറിയുടെ പേര് അത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലിഡ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. 2004ൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ച ഡാഡോങ് ഫാക്ടറിയും 2012ൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ച ടിഎക്സി ഫാക്ടറിയും 2017ൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ച കാർ ബാറ്ററി ഫാക്ടറിയും ചൈനയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ നാലാമത്തെ ഫാക്ടറിയായി ലിഡ മാറി. ലിഡ ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിക്കുന്നതോടെ ഷെൻയാങ് ബേസുകളുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി പ്രതിവർഷം 830 ആയിരം വാഹനങ്ങളായി ഉയരുമെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു പ്രസ്താവിച്ചു.

ഇന്നലെ നടന്ന ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചൈന റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായ ജോചെൻ ഗൊല്ലർ, ചൈനീസ് വിപണിയിലെ വൈദ്യുതീകരണ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പുതിയ ഫാക്ടറി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. പുതിയ ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ജോചെൻ ഗൊല്ലർ പറഞ്ഞു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ