മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾ 2022 - ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം, ഷെഡ്യൂളുകൾ, ലൈനുകൾ, നിലവിലെ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പ്

ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്
ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്

ഇസ്താംബൂളിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളിലൊന്നായ മെട്രോബസ് ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നു. മെട്രോബസ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്രാസൗകര്യം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾ അന്വേഷിക്കാതെ കടന്നുപോകില്ല. ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾ നോക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ രൂപപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെട്രോബസ് ഷെഡ്യൂളുകളെക്കുറിച്ചും സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പെക്കുറിച്ചും ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. 2022 ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾ, മെട്രോബസ് ഷെഡ്യൂളുകൾ, സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവലോകനം ചെയ്യാം. ഉസുങ്കായർ, സിൻസിർലികുയു, സോഗ്‌ല്യൂസെസ്മെ, CevizliBağ, Avcılar, Beylikdüzü, Mecidiyeköy, Yenibosna, Zeytinburnu, Haramidere, İncirli, മറ്റ് മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ, മെട്രോബസ് ലൈനുകൾ, ബെയ്‌ലിക്‌ഡൂസ് മെട്രോബസ്, റെയിൽ സിസ്റ്റം, അക്സരായ് എയർപോർട്ട് ലൈൻ, ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മെട്രോ, മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ ലൈൻ പ്ലാനുകൾ എന്നിവ ചുവടെ കാണാം. മാപ്പും ഫോട്ടോകളും വലുതായി കാണുന്നതിന് ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എല്ലാ ദിവസവും, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾക്കായി തിരയുന്നു. ഈ പൊതുഗതാഗത വാഹനവുമായി പോകുന്നവർ 2021-ലെ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകളും ടൈംടേബിളും സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പും നോക്കാതെ കടന്നുപോകില്ല. ഉസുഞ്ചായർ, സിൻസിർലികുയു, സോഗ്‌ല്യൂസെസ്മെ, Cevizliമറ്റ് മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് Bağ, Avcılar, Beylikdüzü, Mecidiyeköy, Yenibosna, Zeytinburnu, Haramidere, İncirli എന്നിവയുടെ പേരുകൾ, ടൈംടേബിളുകൾ, സ്റ്റോപ്പ് മാപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പേജ് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് ലൈൻ, ആകെ 44 സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ബെയ്‌ലിക്‌ഡൂസുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സോഡ്‌ലുസെസ്മെ വരെ നീളുന്നു. സ്വന്തമായി സ്വകാര്യ പാതയുള്ള മെട്രോബസ് ഇസ്താംബൂളിലെ ഗതാഗത ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. Zincirlikuu Avcılar, Beylikdüzü, Söğütluçeşme, CevizliBağ, Zeytinburnu, Uzunçayır, Yenibosna, Mecidiyeköy സ്റ്റോപ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൈനുകൾ അനുസരിച്ച് മെട്രോബസിന്റെ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം. ആകെ 10 ലൈനുകൾ ഉണ്ട്, ഒരേ റൂട്ടിൽ ലൈനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വളരെ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെട്രോബസ് ലൈൻ രാത്രിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് 2022-ലെ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പ്, മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പ് പേരുകൾ, റൂട്ട്, മണിക്കൂർ, ലൈൻ പേരുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

മെട്രോബസ് സമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഈ പൊതുഗതാഗത വാഹനത്തിൽ യാത്രാസൗകര്യം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ വിഷയമാണ് മെട്രോബസ് ടൈംടേബിൾ. 24 മണിക്കൂറും സർവീസ് നടത്തുന്ന പൊതുഗതാഗത വാഹനമാണ് മെട്രോബസ്. 2-3 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ യാത്രകൾ നടക്കുമ്പോൾ, രാത്രി 00:00 ന് ശേഷം, 15-20 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മെട്രോബസ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ 2022

തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിൽ മെട്രോബസ് പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. IETT നടത്തുന്ന മെട്രോബസ് ലൈനിൽ ആകെ 44 സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. Beylikdüzü ൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് Söğütlüçeşme ലേക്ക് പോകുന്ന മെട്രോബസ്, ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗതാഗത മാർഗ്ഗമായി പൗരന്മാർ പതിവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ മാപ്പ് 2022

ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്
ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് മാപ്പ്
ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് മാപ്പ്

പുതുതായി തുറന്നു Kadıköy കർത്താൽ മെട്രോ ലൈനിൽ ആകെ 16 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. സർവീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരുകൾ:

 1. Kadıköy,
 2. സെസ്മെ വേർതിരിക്കൽ,
 3. കയ്പുള്ള ബദാം,
 4. ഉനലൻ,
 5. ഗോസ്‌റ്റെപെ,
 6. യെനിസഹ്‌റ,
 7. കൊസ്യതാഗി,
 8. ട്രക്കർ,
 9. കുക്കുക്യാലി,
 10. maltepe,
 11. നേഴ്സിംഗ് ഹോം,
 12. പനിനീർ വെള്ളം,
 13. എസെൻകെന്റ്,
 14. ആശുപത്രി
 15. കോടതി,
 16. ഉള്ളി,

കർത്താൽ മെട്രോയുടെ ദൈർഘ്യം 21 കിലോമീറ്റർ കൂടാതെ 32 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്താം. മെട്രോയുടെ പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ ശേഷി 700 ആയിരം യാത്രക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ ലൈനുകളുടെ മറ്റ് മാപ്പുകൾ

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയുടെയും മെട്രോബസ് ലൈനുകളുടെയും ഭാവി പദ്ധതി

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയുടെയും മെട്രോബസ് ലൈനുകളുടെയും ഭാവി പദ്ധതി
ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയുടെയും മെട്രോബസ് ലൈനുകളുടെയും ഭാവി പദ്ധതി

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയും മെട്രോബസ് ലൈനുകളും

ഇസ്താംബുൾ TCDD സബർബൻ ട്രെയിനുകൾ

 • തക്‌സിം - 4. ലെവന്റ് മെട്രോ,
 • Şişhane – Hacıosman – Levent – ​​Zincirlikuu – Osmanbey,
 • മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - Kabataş,
 • Kabataş - അക്ഷര് - ബസ് സ്റ്റേഷൻ - എയർപോർട്ട് / എയർപോർട്ട്,
 • സിൻസിർലികുയു - അവ്‌സിലാർ - ടോപ്കാപി - മെർട്ടർ - സെയ്റ്റിൻബർനു,
 • Şişli - Mecidiyeköy - Bosphorus - Söğütlüçeşme,
 • ഹെയ്‌ദർപാസ - ഒസ്മാൻഗാസി - ബോസ്റ്റാൻസി - മാൾട്ടെപെ - കാർട്ടാൽ - പെൻഡിക്,
 • ലൈറ്റ് സബ്‌വേ,
 • ഫാഷൻ ട്രാം,
 • ഗൃഹാതുരമായ ട്രാം,
 • ടണൽ / ഫ്യൂണിക്കുലാർ,
 • കേബിൾ കാറുകൾ,
 • മെട്രോബസ്,
 • IDO പിയേഴ്സ്

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ
ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പും അനറ്റോലിയൻ സൈഡ് മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകളും

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പും അനറ്റോലിയൻ സൈഡ് മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകളും
ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പും അനറ്റോലിയൻ സൈഡ് മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകളും

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ ശൃംഖല, സ്റ്റേഷന്റെ പേരുകൾ, മെട്രോ, മെട്രോബസ്, പൊതു ഗതാഗതം

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ മാപ്പ്
ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

Metrobus Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu സ്റ്റോപ്പ് നാമങ്ങളും മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളും ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ, സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പേരുകൾ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലും സ്റ്റോപ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല ചെറിയക്ഷരത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

അവ്‌സിലാർ - സിൻസിർലികുയു - സോഗ്‌ല്യൂസെസ്മെ മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy,
 2. FİKİRTEPE - Kadıköy,
 3. ഉസുനയ്യിർ - Kadıköy,
 4. അസിബാഡെം - ഉസ്കുദാർ,
 5. അൽതുനിസേഡ് - ഉസ്കുദാർ,
 6. ബുർഹാനിയേ മാഹ്. – ഉസ്കുദാർ,
 7. ബോസ്ഫറസ് ബ്രിഡ്ജ് - ഉസ്കുദാർ,
 8. ZINCIRLIKUYU - Besiktas,
 9. മെസിഡിയെക്കോയ് - സിസ്‌ലി,
 10. കാഗ്ലയൻ - സിസ്‌ലി,
 11. എസ്എസ്കെ ഒകെമെയ്ദാനി എച്ച്എസ്ടി. - മൂടൽമഞ്ഞ്,
 12. പെർപ - സിസ്‌ലി,
 13. ഓക്മേദാനി - കഗിതാനെ,
 14. ഹാലിസിയോഗ്ലു - ബിയോഗ്ലു,
 15. അയ്വൻസരായ് - ഐപ്പ്,
 16. EDIRNEKAPI - Eyup,
 17. അദ്നാൻ മെൻഡറസ് ബൾവ്. – സെയ്റ്റിൻബർനു,
 18. MALTEPE - Zeytinburnu,
 19. ടോപ്കാപി - സെയ്റ്റിൻബർനു,
 20. സെവിസ്ലിബാഗ് - സെയ്റ്റിൻബർനു,
 21. MERTER - സെയ്റ്റിൻബർനു,
 22. Z.BURNU മെട്രോ - ബാകിർകോയ്,
 23. ഇൻസിർലി - ലൈഫ് - ബാകിർകോയ്,
 24. BAHCELIEVLER - Bahcelievler,
 25. ŞİRİNEVLER - Bakırköy,
 26. യെനിബോസ്ന - കുലേലി - ബകിർകോയ്,
 27. സെഫാക്കോയ് - ബാകിർകോയ്,
 28. Y.OVA - Florya - Bakırköy,
 29. സെനെറ്റ് എംഎഎച്ച്. – ബക്കീർകോയി,
 30. KÜÇÜKÇEKMECE - Küçükçekmece,
 31. IETT ക്യാമ്പ് - അവ്സിലാർ,
 32. ŞÜKRÜBEY - അവ്‌സിലാർ,
 33. İST.UNV.AVCILAR – ക്യാമ്പ് അവ്സിലാർ

മെട്രോബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ ആകെ എണ്ണം 33 'തരം.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ പദ്ധതികൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ്

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയും മെട്രോബസും മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയും മെട്രോബസും മാപ്പ്
ഇസ്താംബുൾ മെട്രോയും മെട്രോബസും മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പ്

ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പ്
ഇസ്താംബുൾ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മാപ്പ്

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ