ഇസ്മിറിലെ വനങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ കവചം

ഇസ്മിറിലെ വനങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ കവചം
ഇസ്മിറിലെ വനങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ കവചം

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കാട്ടുതീയ്ക്ക് ശേഷം സാധ്യമായ ദുരന്തങ്ങൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടരുന്നു. മുൻകരുതലുകളാലും പരിശോധനകളാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം 13 തീപിടിത്തങ്ങളിൽ 235 ശതമാനവും അണച്ചതായി ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ ടുൺ സോയർ പറഞ്ഞു.

ഈ മേഖലയിലെ തുർക്കിയിലെ ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആപ്ലിക്കേഷനായ സ്മാർട്ട് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കിയ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എമർജൻസി ഇസ്മിർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിപുലീകരിക്കുകയും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ഫയർ വാണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിന്റെ വന സമാഹരണം തുടരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കാട്ടുതീയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ സാധ്യമായ ദുരന്തങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി അത് ആരംഭിച്ചു. ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ ടുൺ സോയർ പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ നടപടികൾ, പരിശോധനകൾ, ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ രീതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നന്ദി, ഇസ്മിറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ 13 235 തീപിടുത്തങ്ങളിൽ 12, 507 ശതമാനം കെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭീഷണിയിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു നഗരം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.

എമർജൻസി ഇസ്മിർ ഫയർ അലാറം മൊഡ്യൂൾ

ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ച് അഗ്നിശമനസേനാ ടീമുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന എമർജൻസി ഇസ്മിർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

"ഫയർ വാണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ" ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചേർത്തു. അങ്ങനെ, പൗരന്മാരും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകും കൂടാതെ തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും സ്ഥലവും ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുടെ ദ്രുത പ്രതികരണത്തിന് സംഭാവന നൽകും.

കാട്ടുതീക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഇന്റലിജന്റ് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടുതീയ്ക്കുള്ള ദ്രുത പ്രതികരണം

ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏപ്രിലിൽ തുർക്കിയിലെ അതിന്റെ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റലിജന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം (എഐഎസ്) ആരംഭിച്ചു. തത്സമയ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയായ "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്" ഉപയോഗിച്ച് 12 റേഡിയോ ടവറുകളിലായി 46 ശതമാനം വനപ്രദേശങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ക്യാമറകൾക്ക് നന്ദി, സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും ദുർബലമായ പുക പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കണ്ടെത്തിയ തീയുടെ ചിത്രവും സ്ഥലവും സിസ്റ്റം വഴി ടീമുകൾക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ തീപിടുത്തം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തടയാം.

അഗ്നിശമന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വാച്ച് പോയിന്റുകൾ

വനഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെയും തീപിടിത്തങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിന്, ബെർഗാമയിലെ യുകാരിബെ, ഒഡെമിസിന്റെ കെയ്‌മാക്‌സി, ഗോൽകുക്ക്, മെൻഡറസിന്റെ അഹ്‌മെറ്റ്‌ബെയ്‌ലി, ബുക്കായുടെ കെറിക്‌ലാർ, ബാലോവയുടെ കേബിൾ കാർസ്, കറാബുർസ് മേഖല, കരാബുർസ് മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗാർഡ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. 24 ജില്ലകളിലെ 30 സ്റ്റേഷനുകളിലായി 57 മണിക്കൂറും 293 വാഹനങ്ങളും 365 അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുമായി തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകാൻ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫയർ ബ്രിഗേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാണ്.

പോലീസ് സംഘങ്ങളും പിന്തുണച്ചു

പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത്, ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുനിസിപ്പൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വനമേഖലകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഡ്രോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ ടീമുകൾ നിർണായക പോയിന്റുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നു, വനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

ഫോറസ്റ്റ് സയൻസ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു

CHP-യിൽ നിന്നുള്ള 11 മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേയർമാരുടെ സംയുക്ത തീരുമാനത്താൽ സ്ഥാപിതമായ ഫോറസ്റ്റ് സയൻസ് ബോർഡ്, മെഡിറ്ററേനിയൻ, ഈജിയൻ മേഖലകളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വൻ കാട്ടുതീയ്ക്ക് ശേഷം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 13 വിദഗ്ധരും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര സമിതി വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി നൽകുന്നു.

ഫോറസ്റ്റ് വോളന്റിയേഴ്‌സ് ടീം രൂപീകരിച്ചു

സാധ്യമായ തീപിടിത്തങ്ങളോട് ശക്തമായും ബോധപൂർവവും ആസൂത്രിതമായും പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി വനവാസികളുടെയും പൗരസമൂഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെ 200 പേരടങ്ങുന്ന ഫോറസ്റ്റ് വോളന്റിയേഴ്സ് ടീം രൂപീകരിച്ചു. ചില സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കാട്ടുതീയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതികരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുടെ അഗ്നിശമന, അഗ്നി നിയന്ത്രണ, തണുപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു കൂട്ടം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ തീപിടുത്തത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ഫീൽഡ് റിസർച്ച്, പുനരുദ്ധാരണ പരിപാടികൾ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

"ഒരു തൈ ഒരു ലോകം" എന്ന കാമ്പയിൻ

തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം നഗരത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് സ്വയം പുതുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി "ഒരു തൈ, ഒരു ലോകം" എന്ന പേരിൽ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. കാമ്പെയ്‌നിന് ഇസ്‌മിറിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ, വനവൽക്കരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ മരം ഉൽപാദനത്തിന് ബദലായി മേച്ചിൽ, തേൻ, വന പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മരമല്ലാത്ത വന ഉൽപന്നങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഏകീകൃത വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നതിന് പകരം ജൈവവൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതും അഗ്നിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ വന പുനരുദ്ധാരണമാണ് നടത്തുന്നത്. Torbalı ൽ സ്ഥാപിച്ച നഴ്സറിയിൽ, തീയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ജലസേചനം ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സസ്യങ്ങളുടെ തൈകൾ വളർത്തുന്നു.

ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജുകളും റൂറൽ ഏരിയ ഫയർസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസും സ്ഥാപിച്ചു

ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജസ് ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയ ഫയർസ് ബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആദ്യമായി തുർക്കിയിൽ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അഗ്നിശമനസേനാ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായി. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ സർവീസുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവശ്യമായതിനാൽ, ഈ ബ്രാഞ്ച് വന ഗ്രാമങ്ങളിലും തീപിടുത്ത സാധ്യതയുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കാട്ടുതീ കെടുത്തുന്നതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക അഗ്നിശമന വകുപ്പായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈജിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ടർക്കിഷ് ഫോറസ്ട്രി അസോസിയേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒപ്പിടും.

ഫോറസ്റ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഫയർ ടാങ്കർ

സാധ്യമായ തീപിടുത്തങ്ങളോടുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണത്തിനായി ഇസ്മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 122 അഗ്നിശമന ടാങ്കറുകൾ വനമേഖലകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അടച്ചിട്ട സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടാങ്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം 313 ടാങ്കറുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള വനമേഖലകളിൽ തീപിടുത്തം അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഇടപെടലിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അണച്ചു.

ദുരന്തത്തിന് തയ്യാറായ ഇസ്മിറിനായി 12 എൻജിഒകളുമായി ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒപ്പുവച്ചു

"ഇസ്മിർ റെഡി ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇസ്മിർ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അസോസിയേഷനുകളുമായും 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമായും സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒപ്പുവച്ചു, ഇത് നഗരത്തെ ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഡിസാസ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു

ദുരന്തത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ശേഷവും മുനിസിപ്പൽ യൂണിറ്റുകളുമായും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരണവും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അഗ്നിശമനസേനാ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഈ മാസം ഡിസാസ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. തുർക്കി എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് പ്ലാൻ, ഇസ്‌മിർ അടിയന്തര ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ഇസ്‌മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടിയന്തര ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നിവയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ