Hello 170 ഒരു ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? അലോ 170 ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഹലോ 170 നൽകിയോ?

ഹലോ ഒരു ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം
ഹലോ ഒരു ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

İŞKUR ആരംഭിച്ചതും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതുമായ ഹോട്ട്‌ലൈൻ 170 വഴിയാണ് ജോലി അപേക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ, 170 എന്ന നമ്പറിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി കേന്ദ്രം.

കുടുംബം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക സേവന ആശയവിനിമയ കേന്ദ്രം എല്ലാത്തരം തൊഴിൽ ജീവിതവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും;

 • ചോദ്യം,
 • നിർദ്ദേശം,
 • വിമർശനം,
 • ശ്രദ്ധിക്കുക,
 • പരാതി,
 • നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അഭ്യർത്ഥനകളും ഫലപ്രദമായും വേഗത്തിലും പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്.

നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക സേവന ആശയവിനിമയ കേന്ദ്രം "ALO 170" എന്നതിൽ ദിവസത്തിൽ 7 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ 24 ദിവസവും വിളിക്കാം.

ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് സെന്റർ കുടുംബ, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രാലയം, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം, ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് സെന്ററിലേക്കുള്ള എല്ലാ കോളുകൾക്കും വിദഗ്ധർ നേരിട്ട് മറുപടി നൽകുകയും അഭ്യർത്ഥനകൾ ആദ്യ മീറ്റിംഗിൽ അന്തിമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോളുകൾക്ക് ഉടനടി പ്രതികരണം ലഭിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഓർഗനൈസേഷനുമായും ഉടനടി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥനകളോട് ഏറ്റവും പുതിയ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കും.

പ്രത്യേകിച്ചും, നിലവിലെ പാൻഡെമിക് പ്രക്രിയ കാരണം പിരിച്ചുവിടൽ, നിർബന്ധിത അവധി, സമാന രീതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയരായ വ്യക്തികൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തേടാനും തീവ്രമായി ഹോട്ട്‌ലൈൻ 170-ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഹലോ 170 ലൈൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

170-ലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരം നൽകുന്നു. സാധാരണയായി, പൗരന്മാർ വിളിക്കുന്ന ആദ്യ കോളുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കും അറിയിപ്പുകൾക്കും, കോൾ സെന്റർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എടുത്ത് അവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഈ അപേക്ഷകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമമാക്കും. ദൈർഘ്യമേറിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി, അപേക്ഷകരായ പൗരന്മാർ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കും. അറിയിപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ alo170 ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്.  www.alo170.gov.tr ഇതുവഴി അറിയിപ്പ് അന്വേഷണ സ്‌ക്രീൻ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന്, പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ടിആർ ഐഡി നമ്പറുകളും അറിയിപ്പ് നമ്പറുകളും നൽകി അവരുടെ ഇടപാടുകളുടെ ഘട്ടത്തിലെത്താനും ഒരു ആശയം നേടാനും കഴിയും.

ഹലോ 170 ഓൺലൈൻ

Alo 170 ലൈനിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, അപേക്ഷകൾ, അറിയിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആക്കും. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ; റിപ്പോർട്ട്-പരാതി ലൈൻ, വീഡിയോ പിന്തുണ ലൈൻ, തത്സമയ പിന്തുണ, പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തനം നൽകുന്നു.

ഹലോ 170 ജോലി അപേക്ഷകൾ

170 ജോലി അപേക്ഷകൾക്കായി, നിങ്ങൾക്ക് İşkur പേജ് വഴി തിരയാനും ഓൺലൈനിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയും. ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് İşkur കോൾ സെന്റർ പേഴ്സണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോസ്റ്റിംഗുകൾ കാണാൻ കഴിയും.

ഹലോ. 170 സൗജന്യമാണോ?

തൊഴിൽ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തത്സമയ സപ്പോർട്ട് ലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ALO 170, ഒരു പണമടച്ചുള്ള സേവനമാണ്, വില പൊതുവെ ആണ് ആറ് മിനിറ്റ് - മൂന്നര ടർക്കിഷ് ലിറ വിലയായി. ഈ സേവനം പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് പൗരന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും സഹായവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോണുകളിൽ ALO 170-ലേക്ക് വിളിക്കാം. തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ, നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൗരന്മാർക്ക് ഈ സേവനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിക്കാം.

ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ALO 170-ലേക്ക് വിളിക്കാം?

170 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഎൽഒയ്ക്ക് ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം കോളുകൾ ലഭിക്കുന്നു. മിക്ക കോളുകളും അറിയിപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും അവയിൽ ചിലത് അപേക്ഷകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ALO 170 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പൗരന്മാർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിവരങ്ങളും സഹായവും ലഭിക്കും:

 • സേവന തകർച്ച
 • റിപ്പോർട്ട് ഫീസ്
 • തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ്
 • ആരോഗ്യം സജീവമാക്കൽ പ്രക്രിയ
 • പെൻഷൻ
 • തൊഴിൽ കരാർ
 • സ്ത്രീധനം, മുലയൂട്ടൽ, ശവസംസ്കാര അലവൻസുകൾ
 • പഠന ഫീസ്
 • വേതന വേതനവും അതിലേറെയും
 • ഓവർ ടൈം
 • ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല
 • കുറഞ്ഞ ശമ്പളം

Günceleme: 04/01/2023 08:49

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ